Barnkonventionen och LSS – filmerna från heldagskonferensen 6 maj 2020

1 500,00 kr inklusive moms

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Nu finns inspelningar av alla programpunkter tillgängliga även för dig som missade konferensdagen. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Då får du inloggningsuppgifter och kan se filmerna hur många gånger som helst.

Kategori:

Beskrivning

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Nu finns inspelningar av alla programpunkter tillgängliga även för dig som missade konferensdagen. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Då får du inloggningsuppgifter och kan se filmerna hur många gånger som helst.

Film 1: Vad är barnkonventionen?

Föreläsare: Anna Barsk Holmbom

Film 2: Vad innebär barnkonventionen för barn med LSS-insatser?

Föreläsare: Ann-Marie Stenhammar, utbildare och föreläsare (Några minuter av inledningen saknas i denna inspelning.)

Film 3: Att prata med barn

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 4: Att bedöma barns mognad

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 5: Barnbokslut som ett verktyg för att lyfta barnkonventionen

Föreläsare: Jaqueline Nilsén, strateg för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Film 6: Hur gör vi intentionerna i barnkonventionen till verklighet?

Föreläsare: Viola Karlsson och Annelie Gehrke, Bambi Assistans och Bambi daglig verksamhet

Film 7: Hur påverkar LSS-insatser barnets möjlighet att leva ett gott liv?

Föreläsare: Anna Pella och Lotta Frecon

Läs mer om program på den här konferenssidan.