/ Mobilnumret som räddar liv - Page 516

Mobilnumret som räddar liv

Ett nummer i mobilen ska hjälpa räddningspersonal att fortare komma i kontakt med anhöriga då en person hittas svårt sjuk eller skadad. SOS Alarm vill att alla ska lägga in en kontakt kallad ICE (In Case of Emergency) i sina mobiler för att personal snabbare ska få besked om medicinering eller om personen lider av någon sjukdom.

Oroliga barn läker långsammare

Barn som oroar sig mycket inför en operation råkar i större utsträckning ut för komplikationer efter operationen. Ängsliga barnriskerar att ha svårare att återhämta sig från bedövning, uppleva
sömnproblem, känna mer smärta och därmed behöva mer smärtstillande. Det visar en amerikansk studie från forskare på Yale University.

Föräldrar får bättre medicinkoll på internet

Sedan den 28 augusti går det att beställa medicin via internet eller telefon och få den hemskickad med posten. Dessutom finns ett nytt personligt receptregister tillgängligt för alla som internetshoppar.

Autistisk pojke får inte gå i skolan

Susanne Erikssons 14-årige son har inte haft en skolplats på ett år. Specialskolorna är fulla och den kommunala skolan i Göteborg vill inte betala för en assistent.

Kraftig minskning av allergier bland unga

Allergier hos svenska ungdomar minskar visar en stor internationell uppföljning av en halv miljon barn i 56 länder. Enligt en rapport i den brittiska tidskriften Lancet har andelen svenska 13-14-åringar med astmatiska symtom på några år minskat från 12,6 procent till 9,7 procent, skriver Svenska Dagbladet.

Så vill politikerna förbättra habilitering för funktionshindrade

I senaste numret av Arbetsterapeuten presenteras en kartläggning av vadriksdagspartierna vill göra för att förbättra för funktionshindrade och framförallt habiliteringen för funktionshindrade. Inga-Britt Lindström, förbundsordförande för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter säger att alla partier förstått att habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten är viktiga områden, men att partierna vill uppnå målen på olika sätt.

Bort med bullret på förskolan

Höga ljudnivåer på förskolor är vanligt och ett problem för både små och stora. Det kan störa hörselskadade och även ge hörselskador.

Barnens väktare i skolvärlden

Mobbning, utfrysning, hot och slag från skolkamrater. Det handlar de flesta anmälningarna om som kommit in till nya barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius. Under våren tillsattes tjänsten inom Skolverket. Det  främsta uppdraget är att se till att den nya diskrimineringslagen inom skolan följs och att hjälpa barn som utsatts för någon form av kränkning inom skolan.

Svenska barn i lyckat test av ”diabetesvaccin”

Bioteknikföretaget Diamyd tror att en ny vaccinliknande metod kan kommaatt användas för att behandla barn med diabetes. Det svenskamerikanska företaget presenterar hoppfulla resultat av en mindre studie.

Musik, dans och teater för alla på höstlovet

Skolstarten har dragit igång och snart närmar sig höstlovet. Nej, det är klart, det är en bit kvar. Men redan nu kan det vara viktigt att börja planera om man vill få ett spännande och givande lov.