En extra tjock, prishöjd utgåva av Föräldrakraft. Med hela LSS-skolan 2019, plus reportage och intervjuer!

LSS-skolan 2019 har följande kapitel:
Inledning
Lektion 1: Från omsorgslag till LSS
Lektion 2 Råd & stöd, assistans
Lektion 3: Ledsagare och kontaktperson
Lektion 4: Avlösare och korttids
Lektion 5: Boende
Lektion 6: Daglig verksamhet
Lektion 7: Individuell plan
Lektion 8: Kommunens ansvar
Lektion 9: Avgifter
Lektion 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden
Lektion 11: Grundläggande principer
Lektion 12: Jämlikhet
Lektion 13: Självbestämmande
Lektion 14: Kontinuitet
Lektion 15: Delaktighet
Lektion 16: FN-konventionen & LSS
Lektion 17: Samverkan
Lektion 18: Att göra om LSS

Därutöver innehåller utgåvan massor av reportage och intervjuer om LSS-insatser!