/ / / LSS-skolan 2019

LSS-skolan 2019

kr249,00 inklusive moms

LSS-skolan 2019 är den senaste upplagan av vår unika tryckta utbildning om LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Skolan är en del av det extra tjocka, prishöjda nummer 2, 2019 av Föräldrakraft. Förutom de 18 lektionerna som täcker in alla delar av LSS innehåller publikationen reportage och intervjuer samt tips och råd.

Kategori:

Beskrivning

LSS-skolan 2019 är den senaste upplagan av vår unika tryckta utbildning om LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Skolan är en del av det extra tjocka, prishöjda nummer 2, 2019 av Föräldrakraft.

Förutom de 18 lektionerna som täcker in alla delar av LSS innehåller publikationen reportage och intervjuer samt tips och råd.

Både tryckt version och digital ingår

När du köper LSS-skolan får du trycksaken hemskickad med vanlig post, men du får även omedelbar tillgång till LSS-skolan som pdf.

LSS-skolan 2019 har följande kapitel:

Inledning
Lektion 1: Från omsorgslag till LSS
Lektion 2 Råd & stöd, assistans
Lektion 3: Ledsagare och kontaktperson
Lektion 4: Avlösare och korttids
Lektion 5: Boende
Lektion 6: Daglig verksamhet
Lektion 7: Individuell plan
Lektion 8: Kommunens ansvar
Lektion 9: Avgifter
Lektion 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden
Lektion 11: Grundläggande principer
Lektion 12: Jämlikhet
Lektion 13: Självbestämmande
Lektion 14: Kontinuitet
Lektion 15: Delaktighet
Lektion 16: FN-konventionen & LSS
Lektion 17: Samverkan
Lektion 18: Att göra om LSS