De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Stoppa detta gigantiska misstag

Senast 2012 ska alla unga som vill ha aktivitetsersättning bedömas mot hela arbetsmarknaden. Har man arbetsförmåga blir det ingen aktivitetsersättning. Tanken är att ingen automatiskt

Bostadsbidrag till unga kan ersättas av enklare stöd

En expertgrupp inom Finansdepartementet vill avskaffa bostadsbidraget. Ungdomar med aktivitetsersättning kan istället få ett nytt stöd utan koppling till boendekostnader. Ingen ska behöva söka socialbidrag,

Inte för alla. Bilden från Skolinspektionens flygande kontroller tidigare i år. Foto: Skolinspektionen, Malin Walldén

När idrottsläraren sviker

Skolidrotten ska vara tillgänglig för alla. Men den är det inte alltid. Många elever undviker idrottslektionerna, några av dem är mer eller mindre utestängda från

Anna-Carin har hittat hem. Idag är hon glad att hon sökte sig tillbaka till idrotten. Foto: Niklas Ehlén

Gudmammans väg mot toppen

Med tankekraft har värderingsmannen från  Auktionsverket i Göteborg nått positionen som världsetta i pingis. Föräldrakraft har talat med  Anna-Carin Ahlquist.

Otidsenligt 3: Plåster på såren

Handikappersättningen är för­legad till sin konstruktion och uppfattas av många som ”plåster på såren” för de som inte beviljas personlig assistans.