De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Nio av tio barn får inte gå i skola

Nio av tio barn med funktionsnedsättning får inte gå i skola. Den skrämmande uppgiften kommer från FN-organet Unesco. Tillgängligheten är så dålig att föräldrarna inte

Kampen om ny diskrimineringslag hårdnar

Kampen om en ny diskrimineringslag hårdnar. – Vi utgår ifrån att våra demokratiskt valda representanter genomför ett förbud mot bristande tillgänglighet, säger Emma Johansson, Stil.

Enkelt avhjälpta hinder skulle kosta drygt 17 miljarder kronor att åtgärda på landets skolor, enligt Statskontoret.

Tillgänglig skola – färre lärare?

Statskontoret varnar för mycket stora kostnader om en ny diskrimineringslag införs. Ska bättre tillgänglighet i skolan finansieras med färre lärare, billigare skolmat eller något annat?

Sophia Alexandersson, Share Musics verksamhetschef, och Peter Larsson, ambassadör för Share Music och ensemblemedlem i Gryning i Galamanta. Foto: Hylton Waldek.

Svensk kulturorganisation hyllas internationellt

Kulturorganisationen Share Music Sweden hyllas internationellt för att främja ett mer rättvist och inkluderande samhälle. – Enastående kreativitet och av största vikt socialt och kulturellt,

Catrin Tufvesson.

Därför måste vi öka takten i skolorna

De nya lagarna gör gör att vi måste arbeta mer aktivt med tillgängligheten, säger Catrin Tufves­son, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon informerar skolfolk från hela landet om

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv

Näringslivet vill stoppa ny diskrimineringslag

Svenskt Näringsliv frontalkrockar handikapporganisationerna. – Förslaget till ny diskrimineringslag går för långt. En orimlig börda på Sveriges företag, skriver Niklas Beckman som tror att en

Margot Wallström, tidigare EU-kommissionens vice ordförande, och Ingemar Färm, styrelseledamot i European Disability Forum.

En miljon namnunderskrifter hjälpte inte

För tre år sedan fick Margot Wallström i EU-kommissionen ta emot 1350000 namnunderskrifter med krav på ny europeisk lagstiftning om lika rättigheter. – Ingenting har

Assistansersättningen snabbutreds igen

Assistansersättningen blir föremål för ännu en snabb utredning. Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att analysera kontrollen av hur pengarna används.