De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Assistansersättningen snabbutreds igen

Assistansersättningen blir föremål för ännu en snabb utredning. Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att analysera kontrollen av hur pengarna används.

Upprörd kritik mot missar hos Försäkringskassan

Försäkringskassan får kritik av handikapporganisationerna. Många är upprörda över att bedrägerier med assistansersättning kunnat pågå samtidigt som människor med legitima behov har drabbats av minutiös

Zebastian Modin inte nominerad

Jurymedlemmarnas avhopp fick inte Svenska Idrottsakademins styrelse att ändra sig. Juryn vill inte jämföra prestationer av idrottare med funktionsnedsättning med prestationer av fullt friska.

Zebastian Modin (längst till höger) borde kunna nomineras som årets nykomling, anser Hans Säfström, sportchef på SHIF.

Priset som diskriminerar?

Tre av jurymedlemmarna hoppar av i protest mot Idrottsgalans regelverk. Idrottare med funktionsnedsättning får inte bedömas när de tävlar mot fullt friska. Zebastian Modin (längst