De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Sophia Alexandersson, Share Musics verksamhetschef, och Peter Larsson, ambassadör för Share Music och ensemblemedlem i Gryning i Galamanta. Foto: Hylton Waldek.

Svensk kulturorganisation hyllas internationellt

Kulturorganisationen Share Music Sweden hyllas internationellt för att främja ett mer rättvist och inkluderande samhälle. – Enastående kreativitet och av största vikt socialt och kulturellt,

Catrin Tufvesson.

Därför måste vi öka takten i skolorna

De nya lagarna gör gör att vi måste arbeta mer aktivt med tillgängligheten, säger Catrin Tufves­son, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon informerar skolfolk från hela landet om

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv

Näringslivet vill stoppa ny diskrimineringslag

Svenskt Näringsliv frontalkrockar handikapporganisationerna. – Förslaget till ny diskrimineringslag går för långt. En orimlig börda på Sveriges företag, skriver Niklas Beckman som tror att en

Margot Wallström, tidigare EU-kommissionens vice ordförande, och Ingemar Färm, styrelseledamot i European Disability Forum.

En miljon namnunderskrifter hjälpte inte

För tre år sedan fick Margot Wallström i EU-kommissionen ta emot 1350000 namnunderskrifter med krav på ny europeisk lagstiftning om lika rättigheter. – Ingenting har

Assistansersättningen snabbutreds igen

Assistansersättningen blir föremål för ännu en snabb utredning. Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att analysera kontrollen av hur pengarna används.

Upprörd kritik mot missar hos Försäkringskassan

Försäkringskassan får kritik av handikapporganisationerna. Många är upprörda över att bedrägerier med assistansersättning kunnat pågå samtidigt som människor med legitima behov har drabbats av minutiös