De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Arbete för alla – men hur?

Regeringen vill göra en total översyn av insatserna för att ge jobb till fler personer som har funktionsnedsättningar. Det berättade folkhälsominister Maria Larsson och arbetsmarknadsminister

”Regeringen förhalar ny lag mot diskriminering”

– Vi anser att regeringen förhalar frågan om hur bristande tillgänglighet ska hanteras i diskrimineringslagen. Det säger de tre organisationerna Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda,

pojke_550_0_0.jpg

Ny studie om autism kan förbättra behandlingen

Uppkomsten av autism kan delvis förklaras av avvikelser i vissa gener hos individen. Det konstaterar autismforskaren Christopher Gillberg från Sahlgrenska akademin, tillsammans med forskare från

glen_annette_philip550b_0_0.jpg

Här finns sexhjälpmedel för alla

Vad gör man när man vill vara nära någon eller få utlopp för sin sexualitet, men har en funktionsnedsättning som stoppar en? Ska man tvingas