De senaste nyheterna i kronologisk ordning

nastanmenintehelt258x240_0.jpg

”Behandla mig inte som spetälsk”

Många personer med sällsynta diagnoser hamnar i en gråzon. Sjukdomen är så ovanlig att vare sig anhöriga, vårdpersonal eller myndigheter förstår vad det går ut