De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Hantering av bilstöd mål för JO-anmälan

Stil förbereder att JO-anmäla Försäkringskassan för dess hantering av bilstöd.– Vi har ett ärende som dragit ut mycket på tiden, säger Mattias Sandström, jurist på

Hon kämpar för tjejidrotten

Unga tjejer befrias från skolidrotten utan att de har intyg från läkare.– Många tjejer i den här åldern kan tycka att det är skönt att slippa

Dramaövningar har underlättat för ungdomarna att lära känna varandra.

Lika inför varandra

Konfirmationsläger där ungdomar med och utan funktionsnedsättning är med på lika villkor är fortfarande ovanliga – men de som finns är mycket populära.