De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Hon kämpar för tjejidrotten

Unga tjejer befrias från skolidrotten utan att de har intyg från läkare.– Många tjejer i den här åldern kan tycka att det är skönt att slippa

Dramaövningar har underlättat för ungdomarna att lära känna varandra.

Lika inför varandra

Konfirmationsläger där ungdomar med och utan funktionsnedsättning är med på lika villkor är fortfarande ovanliga – men de som finns är mycket populära.

Natalie Kettunen är en av Habilitekets duktiga högstadieelever. Foto: Annika Strömberg

Alla får rätt stöd

Skola och habilitering inom samma väggar? På Habiliteket i Täby har drömmen förverkligats.

100-åring i absolut toppform

Länets idiotanstalt, förlagt i ett herresäte. Så lät det när Höghammarskolan omnämndes i pressen för 102 år sedan. Sedan dess har mycket hänt. Skolan lockar