De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Bara drygt hälften av alla barn som varit placerade på HVB-hem under årskurs nio når gymnasiebehörigheten, det kommer fram i en genomgång från Socialstyrelsen.

Skolan glömmer unga på HVB

Endast 55 procent av placerade barn på HVB når gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent av de ungdomar som gick ut grundskolan våren 2014. Samtidigt skiljer

Läs om Celina i artikeln "Svart kan Celina få rätt vård". Foto: Anna Pella.

Röster från hela Sverige

Här berättar familjer från de övriga fem olika sjukvårds­regionerna i landet hur de upp­lever sitt multisjuka barns vård.

Snart kan Celina få rätt vård

För att Celina ska kunna bo med sin familj har hennes föräldrar inrättat ett minisjukhus i sitt hem, och mamma Katarina drömmer om att ha