De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Dåvarande hockeytränaren Reima Haukka har betytt mycket för Tommys utveckling. Idag har han flera uppdrag inom fotbollen i Elfsborg, bland annat som material­förvaltare för A-laget. Foto: Anders Lindström.

Så skapade Tommy sitt nätverk

Tommy Mäkelä framhåller flera personer som betytt mycket för honom och hjälpt honom i arbetet med att vända sin funktionsnedsättning till en tillgång i livet.

Tommy Mäkelä tillsammans med Jonas Kallin  i Elfsborgs intern-TV-studio. Härifrån arbetar tecken­språkstolken vid match. Foto: Anders Lindström.

Arena öppen för alla tack vare Tommy

Nya tekniska lösningar gör det möjligt för fler att bli delaktiga i idrotts­upplevelser. Tommy Mäkelä i Borås, som har grundat projektet Våga Satsa Vinn, har

Emilia Wärff fick avslag på sin personliga assistans sedan en handläggare sett hennes föreställning. Foto: Per Englund och Ismo Helen.

Tillgängligt kulturliv – för vem?

Dansaren Emilia Wärff deltog i en dansföreställning och fick sedan avslag på personliga assistans. Nu vågar allt fler kulturutövare inte längre visa upp sig. För

På flera håll förekommer bedömningar som strider mot lagens intentioner, säger Christian Källström.

”Politikerna måste ta tillbaka makten”

Försäkringskassan avslår allt fler ansökningar om personlig assistans.Avslagen är nu uppe i över 60 procent, vilket kan jämföras med 30 procent år 2003.Det framgår av

Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen.

Fler har jobb, visar ny statistik

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning har ökat rejält sedan 2008. Sysselsättningsgraden har gått upp från 50 till 55 procent.Det visar ny statistik från SCB.

Eskil har egen entré till den 30 kvadratmeter stora tillbyggnaden. Foto: Linnea Bengtsson.

Rum för Eskil

Först efter att familjen Bjurnemark flyttat till det nya huset förstod de vidden av sonen Eskils funktionsnedsättning. Det skulle bli trångt med assistenter och hjälpmedel,och

Under 2013 hade IVO ungefär 3800 barnsamtal, som nu ligger till grund för den nya rapporten.

Många brister kvar på boenden för barn

Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, liksom kompetensen.Mer än var femte föreståndare på LSS-boenden för barn

Det danska företaget Specialisterne anställer många medarbetare som har autism. Personen på bilden har inget samband med artikeln.

Här har svenska arbetsgivare halkat efter

På många sätt ligger Sverige ligger långt framme. Men på ett område härskar fördomar. Nu uppmanas svenska arbetsgivare att ändra attityd och börja anställa personer