De senaste nyheterna i kronologisk ordning

De glömde jobben för personer med funktionsnedsättningar. Regeringen på en gruppbild från augusti 2013. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

De värsta missarna i höstbudgeten

Trots att jobben sägs vara regeringens viktigaste fråga saknas satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.Den kritiken kommer från Handikappförbunden som också reagerar mot att

Fredric Käll.

Branschen rasar över nya assistansersättningen

Vårdföretagarna rasar mot regeringens ”häpnadsväckande” beslut att höja schablonersättning för personlig assistans med endast 1,8 procent. – Den låga höjningen kan inte förklaras på annat

Hård kritik mot brister i skolstödet

Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det gäller tidig upptäckt, utredningstid och

Vårdbidraget för ditt barn med funktionsnedsättning kan vara för litet - om du bor i fel region eller har fel socioekonomiska status.

Får du för lite i vårdbidrag?

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala