De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Fredric Käll.

Branschen rasar över nya assistansersättningen

Vårdföretagarna rasar mot regeringens “häpnadsväckande” beslut att höja schablonersättning för personlig assistans med endast 1,8 procent. – Den låga höjningen kan inte förklaras på annat

Hård kritik mot brister i skolstödet

Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det gäller tidig upptäckt, utredningstid och

Vårdbidraget för ditt barn med funktionsnedsättning kan vara för litet - om du bor i fel region eller har fel socioekonomiska status.

Får du för lite i vårdbidrag?

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala

På jakt efter den röda tråden. Camilla Batal, kommunikationschef på Centrum för lättläst.

Växande intresse för lättläst

De har funnits sedan 1960-talet men intresset har vuxit på senare år och nu är lättlästa böcker mer aktuella än någonsin.– Det finns flera orsaker,