Senaste nytt | HejaOlika

De senaste nyheterna i kronologisk ordning

Hård kritik mot brister i skolstödet

Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det gäller tidig upptäckt, utredningstid och

Vårdbidraget för ditt barn med funktionsnedsättning kan vara för litet - om du bor i fel region eller har fel socioekonomiska status.

Får du för lite i vårdbidrag?

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala

På jakt efter den röda tråden. Camilla Batal, kommunikationschef på Centrum för lättläst.

Växande intresse för lättläst

De har funnits sedan 1960-talet men intresset har vuxit på senare år och nu är lättlästa böcker mer aktuella än någonsin.– Det finns flera orsaker,

Appen är redan här - men biograferna har ännu inte skaffat den utrustning som behövs.

Film för alla med Movietalk

Movietalk är ett hjälpmedel för alla som har svårt att hinna läsa undertexter eller se vad som händer på bioduken. Appen är gratis men biograferna

Vi vill ha debatt med Skolverket om de nationella proven och försämringen av stöd och anpassning kring dessa, vilket vi tycker är pinsamt och orättvist, säger Inger Rålenius.

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Het debatt väntas om anpassning av nationella prov och skolornas bristfälliga hantering av inlästa läromedel när Dysleximässan anordnas i Sollentuna i oktober. Men det blir

Balint Marton, Sophia Bergman och Claes-Erik Sivre är programledare för UR:s Miffo-tv talkshow. De har skrivit debattartikeln tillsammans med Nancy Delic. Foto: Erik Amkoff/UR

”Vi vill ha riktiga jobb”

I en artikel på DN debatt idag skriver fyra programledare från Mifforadio och Miffo-tv talkshow om hur viktigt det är för självkänslan att ha ett

Så ska dyslexiutredningar bli bättre

Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna att

Euphoria på tecken väcker intresse när poplåten framförs av eleverna från Östervångs- och Manillaskolorna.

Eleverna ökar intresset för teckenspråk

Eleverna vid Östervångs- och Manillaskolorna har succé genom att framträda med låten Euphoria med teckenspråk. Deras insatser har skapat stor intresse i omvärlden, skriver Specialpedagogiska

Henrik Petrén.

Svårt fälla någon för assistansfusk

Det kan bli oerhört svårt för myndigheterna att fälla någon för bidragsbrott med assistansersättning. Den slutsatsen drar man inom RBU sedan Örebro tingsrätt nyligen friade

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content