Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

- Regeringen får hela funktionshinderrörelsenn emot sig om man ger utredningen starkt fokus på besparingar, säger Maria Persdotter. Foto: Denny Lorentzen.

“Tyvärr finns all anledning att vara orolig för LSS-utredningen”

Intervju med RBU:s ordförande Maria Persdotter

– Tyvärr finns all anledning att vara orolig för den kommande LSS-utredningen. Det säger Maria Persdotter, ordförande för RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, i en intervju med HejaOlika.
Publicerad: 2015-12-02

Funktionshindersdagen uppmärksammas på flera olika sätt i de nordiska länderna. Foto: Søren Sigfusson/Norden.org

Så firas internationella funktionshindersdagen

Internationella funktionshindersdagen firas den 3 december med debatter runt om i Norden och internationellt. I Sverige står den framtida strategin för funktionshinderpolitiken i fokus.
Publicerad: 2015-12-02

En europeisk tillgänglighetslag kan verkligen göra skillnad och bidra till ett samhälle för alla, menar Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. Foto: Erja Lempinen

Tillgänglighetslag inom EU snart verklighet

Ett förslag till en europeisk tillgänglighetslag har idag offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Förslaget innehåller direktiv med gemensamma standarder för tillgängliga varor och tjänster och förväntas ha en mycket positiv inverkan, om lagen blir verklighet. Handikappförbundens ordförande Stig Nyman välkomnar förslaget.
Publicerad: 2015-12-02

Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, menar att ungas sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas inom flera samhällsfunktioner. Foto: Claudia Torres

Vanligt att unga funkisar kränks i sin sexualitet

En femtedel av alla unga med funktionsnedsättning har gjort något sexuellt mot sin vilja och det är vanligare att man utsätts för sexuellt våld. – Ungas kunskaper måste stärkas. Skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningarna bär ett viktigt ansvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Publicerad: 2015-12-01

Arbetet med att göra lokaler, webbsidor och trycksaker tillgängliga måste genast ta fart, menar debattörerna. Foto: Peter Åstedt

“Gör kulturarvet tillgängligt nu”

Kulturarvet är inte tillgängligt för alla och förändringarna till det bättre går alldeles för långsamt. Tillgänglighetsarbetet måste genast bli en mer självklar del av den ordinarie verksamheten, menar Riksantikvarieämbetet och flera funktionshinderorganisationer.
Publicerad: 2015-11-30

Håkan Ceder vill byta ut vårdbidrag och handikappersättning om nya system.

Nya regler för vårdbidrag och handikapp-ersättning kan beröra 120 000 personer

Statliga utredaren Håkan Ceder föreslår att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med helt nya ersättningar i januari 2017. Berörda är 56 000 barn med vårdbidrag och 63 500 personer med handikappersättning.


Publicerad: 2015-11-30

I maj är det dags för Eurovision-fest i Stockholm, och Liberalerna vill att fler ska få möjlighet till ledsagning för evenemanget. Foto: Elena Volotova/EBU

“Ge fler funkisar rätt att gå på Eurovision”

Fler borde få njuta av nästa års Eurovision-yra. Det tycker Liberalerna i Stockholm, som nu vill höja beloppsgränsen för ledsagning så att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att gå på Eurovision song contest och andra dyrare tillställningar.
Publicerad: 2015-11-30

Forskare i stort utspel: LSS har redan slagits ut

Femton forskare går idag ut med en debattartikel där de hävdar att LSS redan har slagits ut som pluslag till socialtjänstlagen. – I flera fall handläggs LSS-ärenden som om de vore SoL-ärenden. Det innebär ett betydligt sämre och begränsat stödalternativ, skriver forskarna.
Publicerad: 2015-11-27

Cecilia Blanck anser att finansminister Magdalena Andersson har föregripit den kommande LSS-utredningen. Foton: Linnea Bengtsson.

“Finansministern skapar stor oro och skadar LSS”

23 värdegrundbaserade anordnare kritiserar Magdalena Andersson

– Att ställa utsatta grupper mot varandra är en usel och cynisk politik. Magdalena Andersson föregriper också den av regeringen aviserade översynen av LSS, Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, när hon deklarerar att det finns ”luft i systemet”. Det säger Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck.
Publicerad: 2015-11-26

103