Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Maria Johansson avgick nyligen som ordförande för DHR och kandiderar nu till Euopaparlamentet för Folkpartiet.

Maria Johansson: Ett ödesval för alla EU-medborgare

Debattartikel

DEBATT. En miljon EU-medborgare med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institution. Skrämmande nog ökar antalet istället för att minska. EU måste intensifiera kampen för mänskliga rättigheter men tyvärr finns idag tecken på motsatsen, skriver Maria Johansson i en debattartikel.


Publicerad: 2014-04-10

- Vi är tacksamma att kunna bidra till fortsatt utveckling på Ågrenska, säger Madeleine Olsson Eriksson, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Jättedonation till Ågrenska ska förbättra vården

Ågrenska får en av de största donationerna någonsin inom vård och omsorg i Sverige.
Det är Stenastifelsen som skänker 50 miljoner kronor till en ny byggnad vid Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg.


Publicerad: 2014-04-03

Varför utsätter vården flickor för mer tvång?

Varför är det vanligare att flickor utsätts för tvångsvård än pojkar? Den frågan vill barn- och äldreminister Maria Larsson att Socialstyrelsen undersöker.


Publicerad: 2014-03-31

Förhoppningarna växer om bättre stöd vid ADHD. En ny vägledning från Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, och en ny skolgranskning från Ann-Marie Begler, Skolinspektionen, står på agendan när NPF-forum anordnas i maj.

Dubbla krafttag för bättre stöd vid ADHD

Socialstyrelsens nya vägledning och Skolinspektionens granskning väntas få stor betydelse.

Bättre stöd och behandling vid ADHD.
Och en skola där både miljö och undervisning är anpassad.
Två milstolpar när det gäller stöd till personer med ADHD presenteras i samband med NPF-forum i maj.


Publicerad: 2014-03-27

Under 2013 hade IVO ungefär 3800 barnsamtal, som nu ligger till grund för den nya rapporten.

Många brister kvar på boenden för barn

Föreståndarnas kompetens måste säkerställas, anser IVO

Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, liksom kompetensen.
Mer än var femte föreståndare på LSS-boenden för barn saknar tillräcklig utbildning. Och kommunala boenden är sämre är privata.
Det rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.


Publicerad: 2014-03-27

Regeringen kritiseras för att barn inte får klagorätt hos FN

Idag får barn i tio olika länder runt om i världen klagorätt hos FN:s barnrättskommitté. Det gäller dock inte barn i Sverige, vilket regeringen får mycket hård kritik för.


Publicerad: 2014-04-14

Antalet personer med LSS-stöd ökar till 65 300 personer

Antalet personer med funktionsnedsättningar som får stöd enligt LSS fortsätter att öka. Under 2013 ökade antalet med 1100 personer till totalt 65 300 personer.


Publicerad: 2014-04-14

Mikael Berghman vill fika med tungviktarna inom näringslivet - men vågar de komma?

Vågar näringslivstopparna dricka kaffe med Unga rörelsehindrade?

Unga rörelsehindrade bjuder in näringslivets toppar till en fika på Södermalm – och hoppas kunna övertyga om behovet av en utökad diskrimineringslag.


Publicerad: 2014-04-11

- Jag är väldigt glad att hovrätten höjde beloppet. Hovrätten har verkligen tagit fasta på att det var en allvarlig händelse och att ersättningen ska vara så hög att den också är avskräckande, säger Ulrika Dietersson.

Rekordskadestånd för mamma med funktionsnedsättning

Mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Därför fråntogs hon vårdnaden om sitt eget barn. Nu döms Sigtuna kommun att betala ett rekordersättning på 450 000 kronor till familjen.
– Ett mycket viktigt avgörande, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.


Publicerad: 2014-04-11

165