Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

”Alingsås bästa skola” tycker Sofia Persson, längst t.v. Med på bilden tillsammans med rektor Ann-Christin Pinola är också Amelia Ekstrand, Felicia Heed och Filippa Ekstrand. Foto: Anders Lindström.

Gustav Adolfsskolan: Här kan alla växa till

Ur Tema Skola & särskilt stöd i Föräldrakraft nr 6, 2013.

”Om vi har ett rullstolsburet barn i klassen så har vi inte samling för orientering längst upp på berget. Det borde vara självklart att tänka likadant för barn med dolda funktionsnedsättningar.” Så beskriver Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås, en del av filosofin på en skola som har fått positiv uppmärksamhet.


Publicerad: 2013-12-01

Pias Facebook­grupp om språk­störning är öppen så alla kan läsa  allt utan att vara medlem. ”Blir du medlem och ställer din fråga  så garanterar jag att du får svar både av peda­goger och  föräldrar”,  säger Pia. Foto: Linnea Bengtsson

Mamman som tar hjälp av Facebook

Ur Tema Skola & särskilt stöd i Föräldrakraft nr 6. 2013.

Nästan tusen medlemmar har Facebook-gruppen ”Språkstörning – tala, lyssna, förstå”, som Pia Borg på Ingarö har startat. ”Det finns många olika sorters språkstörning och ett stort behov av att utbyta erfarenheter”, konstaterar Pia.


Publicerad: 2013-12-01

”Skolornas ledning måste också granskas”

Om det är sant att elever som larmat om kränkningar inte tagits på allvar är det ett dubbelt övergrepp på dessa barn.
Det uttalar styrelsen för SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, med anledning av avslöjandet av sexövergrepp på statliga dövskolor.


Publicerad: 2013-11-30

Ann-Britt Sand. Foto: Anna Pella.

Forskarens bästa råd: ”Se till att behålla jobbet”

Ur Tema Ekonomi i Föräldrakraft nr 6, 2013.

Priset du får betala för att vara anhörig är för högt, tycker Ann-Britt Sand, som i många år forskat på hur anhörigas ekonomi påverkas av att vårda en närstående.


Publicerad: 2013-12-08

- Vi ser sällan att man räknar till brukarens fördel utan det blir oftast till statens fördel. Hela utredningen är så komplicerad att det är mycket svårt att få en klar bild, säger Pelle Kölhed.

Nya assistansutredningen kan bli en riktig rysare

"Om det här går illa så kommer det att påverka allt"

Oron växer över hur ersättningen för personliga assistans kommer att se ut i framtiden.
Stor oklarhet råder kring den statliga utredning om assistansersättning som snart ska vara klar.
– Om det här går illa så kommer det att påverka allt som har med assistans att göra, säger Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP.


Publicerad: 2013-12-06

collagesidor1306a_700.jpg

Ute nu: Tjockt julnummer om ekonomi, skola och juridik!

I det nya numret av Föräldrakraft (nr 6 2013), som damp ner i brevlådorna några veckor före jul, behandlas stora teman som privatekonomi, skola och juridik.


Publicerad: 2013-12-06

Överklagandenämnden sammanträder regelbundet på Sveavägen i Stockholm.  Här är hela nämnden samlad för ett sammanträde. Foto: Linnea Bengtsson.

De har sista ordet om särskilt stöd

Ur Tema Skola & särskilt stöd i Föräldrakraft nr 6. 2013.

Barbro Molander och ledamöterna av Skolväsendets över­klagan­denämnd har sista ordet i många heta skolfrågor. I hälften av nämndens beslut om särskilt stöd har elev och föräldrarna fått rätt. I två omstridda frågor går nämnden emot både föräldrar och handikapprörelse.


Publicerad: 2013-12-01

Tink är en app som Föräldrakrafts Tina Wiman ser stora fördelar med.

Appar för privatekonomi

Få bättre koll på din budget och handla billigare. Ur Tema Ekonomi i Föräldrakraft nr 6, 2013.

Hejdå, långa OCR-nummer och krångliga budgetprogram. Välkommen visuell budget, digitala kvitton och inköpslistan som skannar varorna. Den nya tekniken gör det både enklare och roligare att hålla koll på ekonomin.
Publicerad: 2013-12-01

David Lega har blivit berörd av rapporterna om utvisningen av Alexey Prosvirnikov. "Jag hoppas besluten kan omprövas", säger han till Föräldrakraft.

David Lega: Jag hoppas utvisningen kan omprövas

– Jag hoppas verkligen att det finns möjlighet att ompröva beslutet.
Det säger David Lega, andre vice ordförande för Kristdemokraterna, i en kommentar till beslutet att utvisa 13-årige Alexey Prosvirnikov som har en svår muskelsjukdom.


Publicerad: 2013-12-06

171