Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Socialstyrelsen vill ha bättre utbildad personal inom LSS - men Ulla Clevnert har inte fått några indikationer på att regeringen vill satsa pengar.

Socialstyrelsen vill ha grundutbildning för alla assistenter

Men kraven kan sänkas om brukaren själv utser personlig assistent

Socialstyrelsen vill täppa till kunskapsluckorna hos personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar.
I början av 2014 väntas Socialstyrelsen besluta om allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS och Socialtjänstlagen.


Publicerad: 2013-12-09

- Föräldrar behöver ökad kunskap om hur assistans för barn fungerar, menar Karin Boskovic. Men störst ansvar för att förverkliga barnperspektivet har anordnarna. Foto: Linnea Bengtsson.

Allt om barn och assistans

Karin Boskovic har skrivit boken om hur man får in barnens perspektiv

Barns rättigheter ska enligt lag genomsyra även personlig assistans. Men fortfarande vet många inte HUR.
– Det finns massor att göra, säger Karin Boskovic, specialist på barnfrågor inom IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.


Publicerad: 2013-12-09

Lena Carp vill utveckla metoderna för att samtala med barn i samband med granskning av assistans.

Första granskningen av assistans för barn nu klar

Den första nationella granskningen någonsin av assistans för barn har nu genomförts av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ett 50-tal assistansföretag och andra enskilda anordnare har ingått i granskningen.
– Det är vanligt med brister i dokumentation och ledningssystem. Annars har vi fått en ganska positiv bild. Allmänt sett upplever vi att assistansen fungerar bra, säger Lena Carp, inspektör på IVO:s avdelning sydöst.


Publicerad: 2013-12-09

Kommunernas fusk hotar LSS

Ledare ur Föräldrakraft nr 6, 2013.

I svallvågorna av Kalla faktas dolda kamera­inspelning i ”Avslag till varje pris” har många berättat om liknande händelser. Otaliga exempel finns på kränkande attityd gentemot människor i behov av stöd.


Publicerad: 2013-12-10

Sören Olsson skriver krönikor i varje nummer av Föräldrakraft.

Sorg och förlust

Sören Olssons krönika ur Föräldrakraft nr 6, 2013.

Jag tänker på livet. I nästa tanke kommer döden. De existerar ständigt sida vid sida. Det enda som man med säkerhet får med på köpet när man blir en levande människa är döden.


Publicerad: 2013-12-10

Anders berättar hur välmenande  medborgare ofta ”pratar över huvudet” även på honom. Häromdagen var det en herre ute på stan som stannade till och hade synpunkter på att han inte hade något regnjacka på sig. Foto: Linnea Bengtsson.

”Ska du verkligen dricka den där ölen?”

Intervju ur Föräldrakraft nr 6, 2013.

Efter skidolyckan försökte Anders Westgerd fokusera på något som han KUNDE, trots att känslan var att han inte kunde NÅGONTING. Idag, som verksamhetsledare på ett kollektiv för personer med assistans, känner han inga sådana gränser. ”Här är det omöjligt att sitta still utan vilja göra något åt diskriminering och dåligt bemötande.”
Publicerad: 2013-12-10

friskis_700_2.jpg

En gympasal fylld med sann glädje

Ur Tema Livsstil & Hälsa (Del 6: Friskisgympa) i Föräldrakraft nr 6, 2013.

För Susanne Qwist är regelbunden träning grundläggande för att få livet som egen företagare och småbarnsmamma att gå ihop. Här får vi följa med henne på ett gympapass som är anpassat för personer med en funktionsnedsättning.


Publicerad: 2013-12-10

Efter flera avslag får Kristina nu ut cirka 1800 kronor i månaden i vårdbidrag. Detta ska täcka inkomstbortfall samt det merarbete och de merkostnader Auroras funktionsnedsättning medför. Foto: Anna Pella.

”Vi anpassar munnen efter matsäcken”

Ur Tema Ekonomi i Föräldrakaft nr 6, 2013.

Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan inte arbeta i samma utsträckning som andra. Vårdbidraget ska täcka upp för förlorad arbetsinkomst samt ersätta extra kostnader. Men funkar det i praktiken? Inte om du frågar Kristina Leksell, mamma till Aurora, 6 år.


Publicerad: 2013-12-10

Foto: Linnea Bengtsson.

Stefans väg till toppen

Ur Tema Idrott i Föräldrakraft nr 6, 2013.

Från nybörjare till rullstolsrugbyns världselit. Nyblivna europamästaren Stefan Jansson berättar om den långa vägen till toppen.


Publicerad: 2013-12-10

177