Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Trine Nyberg jobbar heltid samtidigt som hon går upp flera gånger varje natt för att hjälpa dottern Hilda när hon krampar. Foto: Anna Pella.

Den (o)möjliga kombinationen

Ur Tema Arbete (anhörig & karriär) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

Går det att kombinera en heltidstjänst med att vara förälder till ett barn med stora behov? Svaret är ja om du frågar Trine Nyberg. Men det kräver en mycket flexibel arbetsgivare. Och frågan är om det håller i längden.


Publicerad: 2013-10-15

– Jag älskar samspelet och tycker om alla som går här, säger Anna Ekberg. Foto: Linnea Bengtsson.

Anna gillar att ha mycket att göra på jobbet

Ur Tema Arbete (daglig verksamhet) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

Anna Ekberg är 29 år och går på Tantolundens dagliga verksamhet som är belägen på Södermalm i Stockholm. Verksamheten riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Publicerad: 2013-10-15

Bland furorna på Furuboda träffar vi, fr. v, Mats Henrysson, idrottslärare, Gustaf Bengtsson, Christopher Helm, Daniel Löfkvist, Emil Eriksson, Peter Svensson, projektledare, och framför dem Albin Svensson och Johan Karlsson. Foto: Anders Lindström.

Här skapas de nya idrottsledarna

Ur Tema Idrott (Ledarskap) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

i3 är namnet på ett treårigt projekt som öppnar dörren till en ledarroll för unga idrottare med funktionsnedsättningar. – Handikappidrottare som slutar vara aktiva får sällan sådana erbjudanden, säger projektledaren Peter Svensson.


Publicerad: 2013-10-15

Att förbereda korvgrillning  till en grupp man är ledare  för kan vara en nog så viktig uppgift, som Albin, Christopher och Daniel här praktiserar. Foto: Anders Lindström.

”Mycket bättre än vi hade hoppats”

Ur Tema Idrott (Ledarskap) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

Den andra årgången av deltagare i i3–projektet är mycket nöjda med hur arbetet är upplagt. På frågan om det har varit så bra som de hade hoppats och trott svarar de samstämmigt: – Nej, det har varit mycket bättre!


Publicerad: 2013-10-15

– Bedrövligt, suckar Marie Eklund när hon ska sammanfatta myndigheternas stöd till unga arbetssökande som har neuropsyki­atriska funktionsnedsättningar.

”Chefer och handläggare borde göra uppror”

Ur Tema Arbete i Föräldrakraft nr 5, 2013

Myndigheter ska stödja personer som vill ha jobb. Men ofta gör de tvärtemot, enligt Marie Eklund. Hon har följt jobbjakten för flera personer med ADHD.


Publicerad: 2013-10-15

Regeringen får tuffa frågor från FN-kommitté

Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi är mycket nöjda med de frågor som FN:s övervakningskommitté ställer till regeringen, det är över all förväntan! säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.


Publicerad: 2013-10-15

Towe Paqualin med sin dotter

Betydelsen av vänskap

Towe Paqualins krönika i Föräldrakraft nr 2, 2010.

Vi kan med största sannolikhet lära henne att tala, och vi kan med största sannolikhet lära henne att gå. Men vi kan inte trolla fram en vän.


Publicerad: 2013-10-15

- Vi ska höja golvet för vad skolorna förmår när det gäller tillgängligheten, säger Greger Bååth. Foto: Linnea Bengtsson.

”Skolan måste vara tillgänglig för alla”

SPSM lanserar ny modell för att åtgärda brister

Nu ska landets skolor förbättra tillgängligheten. Och det får inte stanna vid vackra ord. SPSM lanserar en ny modell som ger snabba besked om vad som behöver åtgärdas och av vem. – Skolan måste vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, säger Greger Bååth.


Publicerad: 2013-10-16

Full rulle för Hjultorget 2014. Ett 70-tal utställare har redan bestämt sig för att ställa ut på Kistamässan i maj 2014, vilket glädjer mässansvarige John Högberg.

Cykling och hälsosam livsstil lockar till nya Hjultorget

Cykling och hälsofrämjande livsstil sätter prägel på nästa års stora hjälpmedelsmässa Hjultorget.
– Vi söker alltid efter nytänkande och viktiga budskap, säger John Högberg som är mässansvarig.


Publicerad: 2013-10-18

178