Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Förra sommaren öppnade Himlabadet i Sundsvall, som då kallades Europas mest tillgängliga äventyrsbad. Men bland övriga badanläggningar som kommunerna ansvarar för är det fortfarande dåligt med anpassningarna.

Bottenbetyg för bad- och lekplatser

Många kommuner saknar helt badplatser som är tillgängliga för personer med rullstol. Över hälften av dem saknar även en plan för att göra lekplatser tillgängliga. Det framgår av 2011 års tillgänglighetsbarometer från Humana.


Publicerad: 2011-05-23

Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen.

Hundratals miljoner till lönebidrag används inte

Hundratals miljoner i lönebidrag blev över förra året. Nu vill Arbetsförmedlingen ändra reglerna och ta bort kravet på kollektivavtal för att använda lönebidrag.


Publicerad: 2011-05-23

De närmaste fem åren ska 5000-7000 ungdomar med aktivitetsersättning få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden, anser Adriana Lender, Försäkringskassan

Nytt mål: Halvera arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning

Under onsdagen lanserade generaldirektör Adriana Lender ett nytt mål för Försäkringskassan.
Halverad arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättningar.
– Vi börjar med detta arbete idag, sa Adriana Lender.


Publicerad: 2011-05-25

Feberkramper kan vara tidig varning om funktionsnedsättning

Är feberkramper hos små barn en varningssignal om funktionsnedsättning? Den frågan ska professor Christopher Gillberg försöka besvara med en studie som drar igång nu.


Publicerad: 2011-05-26

Debatt: Bostadsbidraget måste ses över

Bostadsbidraget håller på att förlora sitt ursprungliga syfte och allt färre får allt lägre ersättning. Det skriver Föreningen Sveriges Socialchefer i en debattartikel. “Det här kan bli det som slutligen slår undan benen för dem som har det svårast i vårt land.”


Publicerad: 2011-05-26

Tim och mamma Anna använder Pratkort tillsammans.

Föräldrar uppfann appen som hjälper barn att kommunicera

Föräldrarna Anna och Staffan Erlandsson har tagit fram iPad-appen “Pratkort” med svenskt tal för barn med funktionsnedsättning. Men utan Tim, 4 år, hade det inte varit möjligt.


Publicerad: 2011-05-26

Li Jansson är nationalekonom på Svenskt näringsliv.

“Privata företag bäst för unga med funktionsnedsättningar”

Med stor andel privata företag kan fler unga med funktionsnedsättningar få praktik och jobb. Det hävdar Li Jansson på Svenskt Näringsliv som idag publicerar rapporten “Det livslånga utanförskapet”.


Publicerad: 2011-05-30

Nya krav på tillstånd skapar oro inom personlig assistans

Problem har hopat sig hos Socialstyrelsen sedan nya regler om tillståndsplikt för personlig assistans införts.
* Socialstyrelsen och assistansbranschen är oense om vilka regler som ska gälla.
* Hundratals handlingar som kan innehålla rena affärshemligheter har begärts ut.
* Antalet ansökningar blev dessutom långt fler än väntat, och de flesta måste nu kompletteras.


Publicerad: 2011-05-30

Nästan alla skolor behöver förbättra anpassningen

Undervisningen behöver anpassas bättre för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i nästan alla av de 21 skolor som Skolinspektionen nyligen granskade.
Ta tillvara kunskapen hos de lärare som är framgångsrika, uppmanar Skolinspektionen.


Publicerad: 2011-05-31

289