Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Malin Broberg är en av debattörerna som kräver hårdare tag mot kommuner som snålar med stödet till barn med funktionsnedsättningar. Foto: Anna Pella.

”Hjälp dig själv innan du hjälper ditt barn”

Många barn med funktionsnedsättningar lider av psykisk ohälsa. Att det kan finnas ett nära samband med hur föräldrarna mår, vet Malin Broberg, forskare och lektor vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.
– Det är fortfarande lite tabu att söka hjälp för psykiska besvär. Men för att kunna vara en bra förälder måste man själv må bra och förstå sin situation. Som flygvärdinnan säger: ”Ta på syrgasmasken själv innan du hjälper ditt barn”.


Publicerad: 2010-12-05

Skriv brev. Hjälp ditt barn att skriva brev till funktionsnedsättningen – ett av många tips i Christina Renlunds bok. Foto: Staffan Renlund.

Kunskap ger skydd

I boken ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig” ger psykologen Christina Renlund många tips på hur föräldrar kan förebygga psykisk ohälsa hos sina barn.


Publicerad: 2010-12-05

Ungdomar tvångsvårdas trots ny rättspraxis

Ungdomar med funktionsnedsättningar tvångsvårdas trots ny rättspraxis, rapporterar Sveriges Radios program Kaliber idag.
– Det kan få förödande konsekvenser, säger psykolog Bo Hejlskov Elvén.


Publicerad: 2010-11-07

Dröjsmål med bostad kostar Malmö 337 500

Trots beslut om boende enligt LSS fick familjen vänta ett år och fyra månader. Malmö kommun måste nu betala 337 500 kronor i straffavgift till staten.


Publicerad: 2010-11-07

Så här skulle det kunna se ut. Det här är Funkisbyråns vision av annonser med modeller som har funktionsnedsättningar.

Blöjföretag nobbade funkisannonser – vill inte förknippas med sjukvård

En nydanande reklamkampanj blev för mycket för det svenska blöjföretaget. Erbjudandet om att använda modeller med funktionsnedsättningar avböjdes med motiveringen att ”vårt varumärke ska inte förknippas med sjukvård”.


Publicerad: 2010-11-08

Eva Nordin-Olsson, ordförande för Autism- och aspergerförbundet.

Förbund kräver omprövning av beslut om tvångsvård

Ompröva tidigare beslut om tvångsvård av unga med funktionsnedsättningar. Se till att kommunerna informeras bättre om den nya rättspraxisen.
Autism- och aspergerförbundets ordförande Eva Nordin-Olson hoppas att det nu ska bli stopp för tvångsvård av personer med funktionsnedsättningar.


Publicerad: 2010-11-08

Ingemar Färms Migränförbundet satsar på en ny ungdomssektion och en ny Barn- och föräldragrupp.

Barn med migrän måste få hjälp tidigt

Barn och unga som drabbas av migrän måste få en diagnos så tidigt som möjligt.
Det är en av de viktigaste frågorna för Ingemar Färm, ny ordförande i Migränförbundet.


Publicerad: 2010-11-08

De belönas med Bertil Hults pris för arbetet med läs- och skrivfrågor på Örsundsbroskolan.

Skolan som tar itu med problemen – innan eleven råkar illa ut

En skola som upptäcker problemen redan innan eleven själv gör det, anpassar undervisningen och sedan följer upp eleven under hela skoltiden.
Örsundsbroskolan har bevisat att det är möjligt.


Publicerad: 2010-11-08

Hans Ytterbergs tunga utredning får en lysande recension.

Vilken lyckad utredning, generaldirektören!

Statens egen utredare får högsta beröm av Handikappförbunden

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg får högsta beröm.


Publicerad: 2010-11-08

309