Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Skapa fler situationer där barn med funktionsnedsättningar kan vara med som alla andra, uppmanar Anett Sundqvist.

Barn måste få fler chanser att hitta vänner

Vi måste ge barn som saknar vanligt tal fler chanser att få vänner. Det är slutsatsen i en ny avhandling.
– Vi behöver skapa fler situationer där barn med funktionsnedsättningar kan vara med som alla andra, säger Anett Sundqvist.


Publicerad: 2010-11-01

I kyrkan ska varje människa tas på allvar. Så är det inte överallt, men så måste det vara, annars är vi inte kyrka på riktigt, säger Jonas Persson.

Han ger alla en chans att diskutera de stora frågorna

Kyrkan diskuterar alltför sällan de stora livsfrågorna med personer som har funktionsnedsättningar, menar prästen Jonas Persson. Nu har han genomfört en unik föreläsningsdag om mänskliga rättigheter.


Publicerad: 2010-11-06

Ungdomar tvångsvårdas trots ny rättspraxis

Ungdomar med funktionsnedsättningar tvångsvårdas trots ny rättspraxis, rapporterar Sveriges Radios program Kaliber idag.
– Det kan få förödande konsekvenser, säger psykolog Bo Hejlskov Elvén.


Publicerad: 2010-11-07

Dröjsmål med bostad kostar Malmö 337 500

Trots beslut om boende enligt LSS fick familjen vänta ett år och fyra månader. Malmö kommun måste nu betala 337 500 kronor i straffavgift till staten.


Publicerad: 2010-11-07

Så här skulle det kunna se ut. Det här är Funkisbyråns vision av annonser med modeller som har funktionsnedsättningar.

Blöjföretag nobbade funkisannonser – vill inte förknippas med sjukvård

En nydanande reklamkampanj blev för mycket för det svenska blöjföretaget. Erbjudandet om att använda modeller med funktionsnedsättningar avböjdes med motiveringen att ”vårt varumärke ska inte förknippas med sjukvård”.


Publicerad: 2010-11-08

Eva Nordin-Olsson, ordförande för Autism- och aspergerförbundet.

Förbund kräver omprövning av beslut om tvångsvård

Ompröva tidigare beslut om tvångsvård av unga med funktionsnedsättningar. Se till att kommunerna informeras bättre om den nya rättspraxisen.
Autism- och aspergerförbundets ordförande Eva Nordin-Olson hoppas att det nu ska bli stopp för tvångsvård av personer med funktionsnedsättningar.


Publicerad: 2010-11-08

Ingemar Färms Migränförbundet satsar på en ny ungdomssektion och en ny Barn- och föräldragrupp.

Barn med migrän måste få hjälp tidigt

Barn och unga som drabbas av migrän måste få en diagnos så tidigt som möjligt.
Det är en av de viktigaste frågorna för Ingemar Färm, ny ordförande i Migränförbundet.


Publicerad: 2010-11-08

De belönas med Bertil Hults pris för arbetet med läs- och skrivfrågor på Örsundsbroskolan.

Skolan som tar itu med problemen – innan eleven råkar illa ut

En skola som upptäcker problemen redan innan eleven själv gör det, anpassar undervisningen och sedan följer upp eleven under hela skoltiden.
Örsundsbroskolan har bevisat att det är möjligt.


Publicerad: 2010-11-08

Hans Ytterbergs tunga utredning får en lysande recension.

Vilken lyckad utredning, generaldirektören!

Statens egen utredare får högsta beröm av Handikappförbunden

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg får högsta beröm.


Publicerad: 2010-11-08

320