Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Ingemar Färms Migränförbundet satsar på en ny ungdomssektion och en ny Barn- och föräldragrupp.

Barn med migrän måste få hjälp tidigt

Barn och unga som drabbas av migrän måste få en diagnos så tidigt som möjligt.
Det är en av de viktigaste frågorna för Ingemar Färm, ny ordförande i Migränförbundet.


Publicerad: 2010-11-08

De belönas med Bertil Hults pris för arbetet med läs- och skrivfrågor på Örsundsbroskolan.

Skolan som tar itu med problemen – innan eleven råkar illa ut

En skola som upptäcker problemen redan innan eleven själv gör det, anpassar undervisningen och sedan följer upp eleven under hela skoltiden.
Örsundsbroskolan har bevisat att det är möjligt.


Publicerad: 2010-11-08

Hans Ytterbergs tunga utredning får en lysande recension.

Vilken lyckad utredning, generaldirektören!

Statens egen utredare får högsta beröm av Handikappförbunden

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg får högsta beröm.


Publicerad: 2010-11-08

Ingrid Sindahl-Norelius, producent för Freja Musikteater.

”Unga får en konstant misstro mot social omsorg”

Teaterledare upprörs över tvångsvård

Många upprörs av rapporterna om tvångsvård av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
En av dem är Ingrid Sindahl-Norelius, ledare för Freja Musikteater i Jönköping, och med många års erfarenhet av unga med Asperger och autism.


Publicerad: 2010-11-08

Mer hjälpmedel och ny stödperson ska ge barn och unga vuxna bättre stöd

Socialdemokraterna i Stockholm vill kraftigt förbättra stödet för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
– Ett första viktigt steg är att erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på, säger Ilija Batljan, finanslandstingsrådskandidat Stockholm.


Publicerad: 2010-09-16

Samhällets stöd har försämrats, anser varannan RBU-familj

Varannan familj anser att samhällets stöd har försämrats, enligt en ny enkät bland RBU:s medlemmar. Enkäten visar på stora brister i stödet till barn med funktionsnedsättning.
– Ett exempel är de senaste årens hårdare bedömningar av rätten till personlig assistans, men också bristande resurser i skolan och dålig samordning av insatser, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.


Publicerad: 2010-09-16

diagram_skolinsp_2009_500_0_0.gif

Två av fem grundskolor har brister i särskilt stöd

Många skolor brister i att ge elever det särskilda stöd de behöver för att nå målen för utbildningen, enligt Skolinspektionens årsrapport för 2009.
Två av fem grundskolor som inspekterades under 2009 hade sådana brister. Bland gymnasieskolorna hade var tredje brister och inom särskola och vuxenutbildning var sjätte skola.


Publicerad: 2010-09-16

jan_gronlund550b_0_1.jpg

Jobben viktigast för kritisk HI-chef: ”Varken fack eller arbetsgivare har tagit frågan på allvar”

Hjälpmedelsinstitutets nye chef Jan Grönlund har ett förflutet både från arbetsmarknadsdepartementet och landstingsvärlden.
Det är två erfarenheter som han tänker utnyttja på det nya jobb han började på i augusti.
Viktigast nu är att hjälpa fler personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet.
Och att få landsting och kommuner att förstå att det är lönsamt att satsa på bra hjälpmedel.


Publicerad: 2010-09-18

skype550_6_0.jpg

Bästa sättet att bildtelefonera gratis

Det finns gott om gratisprogram för bildtelefoni via datorn. Problemet är att det kan vara svårt att välja. Nu har Hjälpmedelsinstitutet låtit testa 17 olika program och utsett Skype (BILDEN) och MSN till vinnare.


Publicerad: 2010-09-21

321