Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

kunskapatthamta_140_0.jpg

Öka brukarinflytandet inom psykvården

Större inflytande från brukare och anhöriga inom den psykiatriska vården skulle innebära mervärde för brukarna själva och en större förståelse från vårdens sida. Det slår författaren Hans Nordén fast i boken ”Kunskap att hämta” som är skriven på uppdrag av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).


Publicerad: 2008-07-08

ceciliahermansson142_0.jpg

Swedbank: Sverige måste satsa mer på de mest utsatta

Trots regeringens satsning på minskat utanförskap har de mest utsatta grupperna halkat efter mer och mer. ”Nu måste Sverige fokusera på de som har det sämst”, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank som idag presenterade en analys av fördelningspolitiken.


Publicerad: 2008-07-09

parlarshans_144_0.jpg

Restaurangkedja satsar på mångfald

Max hamburgerrestauranger satsar på att anställa personer med funktionshinder och företaget vinner på engagemanget – personer med funktionshinder har visat sig bli trogna medarbetare.
– Det är viktigt att man lägger lite extra tid och resurser för att anpassa arbetssättet och arbetsplatsen, så att inte våra anställda måste anpassa sig, säger Pär Larshans, personalchef på Max.


Publicerad: 2008-07-09

karinlindell_139_0.jpg

Misslyckat arbete av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete att slussa ut ungdomar och vuxna med funktionshinder på arbetsmarknaden. En mängd åtgärdsinsatser finns att tillgå, trots detta känner företag inte till fördelarna. Arbetsförmedlingen har därmed misslyckats i sitt informationsarbete, menar riksrevisor Karin Lindell. Nu vill Arbetsförmedlingen ha tips från organisationer.


Publicerad: 2008-07-09

bengtostberg_138_0.jpg

Rätten till skolpsykolog

Alla elever ska ha tillgång till skolpsykolog. Snart kommer en ny skollag där tillgång till en skolpsykolog ska vara en rättighet för varje elev. Men hur detta ska följas upp och vad ”tillgång till” i praktiken innebär kan Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, inte svara på. Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet ställer sig kritiska till löftena.


Publicerad: 2008-07-09

Vi laddar för nya tag

Ledare ur Föräldrakraft nr 3, 2008.

Äntligen sommar! Visst är det skönt när sommarlov och semestrar närmar sig. Det blir lite mer tid för eftertanke och funderingar kring både smått och stort.


Publicerad: 2008-07-10

Anders Borg

Anders Borg: Inga nya satsningar på utsatta trots kritik från tunga ekonomer

Regeringen fick kritik för att man gör för lite för de mest utsatta, vid moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen på fredagen. ”Jag håller inte med”, var finansminister Anders Borgs korta svar.
 


Publicerad: 2008-07-11

margotwallstrom_144_0.jpg

EU öppnar för vård över landsgränserna

Att få vård i ett annat EU-land ska bli enklare för privatpersonen. Nu
öppnar EU för ett samlat regelverk och att man inte ska behöva ansöka
om förhandstillstånd för mindre operationer och behandlingar utomlands.
Målet är att tydliggöra patienträttigheterna, menar Margot Wallström,
vice ordförande i Europeiska kommissionen.


Publicerad: 2008-07-11

Ändrat huvudmannaskap för personlig assistans

Huvudmannaskapet för personlig assistans kommer ändras. I LSS-kommitténs slutbetänkande som läggs fram den 29 augusti kommer man föreslå en förändring av huvudmannaskapet för personlig assistans. Detta är en av fler ändringar. Jens Sjödoff från RBU Gotland kommenterar kommitténs planer.


Publicerad: 2008-07-11

414