Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Jörgen Lundälv.

Handikapp lever starkt i svenska språket

DEBATTARTIKEL. Ordet handikapp lever och utvecklas i det svenska språket. Trots att Socialstyrelsen deklarerade för flera år sedan att ordet handikapp inte ska definieras så används handikapp allt mer i vårt språk. I Svenska akademiens ordlista som nyligen utkommit finns inte mindre än 24 ord som innehåller handikapp, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare och docent i denna debattartikel.
Publicerad: 2015-05-25

En europeisk tillgänglighetslag kan verkligen göra skillnad och bidra till ett samhälle för alla, menar Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. Foto: Erja Lempinen

Stig Nyman tar över Handikappförbunden

Stig Nyman utsågs på torsdagen till ny ordförande för Handikappförbunden. Han pekade direkt ut LSS-reformen som en viktig fråga att driva.
Publicerad: 2015-05-21

Åsa Regnér är minister med ansvar för funktionshinderfrågorna. Foto: Linnea Bengtsson.

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.
Publicerad: 2015-05-21

Den dagliga verksamheten Zenit är en av Nytidas och Vardagas cirka 320 verksamheter och som omfattas av koncernens storsatsning på avvikelserapportering. Det är viktigt att rapportera fel medan de ännu är små, menar Lena Freiholtz och Fredrik Gren som är kvalitetschef respektive VD för Vardaga och Nytida.

”Utveckla kvaliteten genom att skrota rädslan för avvikelser”

DEBATTARTIKEL. Det kan vara bra att göra fel – om man lär sig något av det. Så kan man förenklat uttrycka att aktivt arbeta med avvikelser inom vård och omsorg. I Nytida och Vardaga, två av de större aktörerna i branschen, registrerades 23 500 avvikelserapporter i det gemensamma kvalitetsledningssystemet under 2014. Det är vi stolta över!
Publicerad: 2015-05-20

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 5: Boende

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknande. Det är tre aktuella frågor när det gäller boende med särskild service enligt LSS. Lektion 5 av LSS-skolan tar upp de båda insatserna Bostad för barn och ungdomar (paragraf 9.8) och Bostad för vuxna (paragraf 9.9).
Publicerad: 2015-05-14

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför piska?


Publicerad: 2015-05-03

Li Jansson.

Facket måste ta ansvar för en inkluderande arbetsmarknad

KRÖNIKA. Jag träffade en förälder för ett tag sedan som undrade hur hans son någonsin skulle få arbete. Hans son hade en intellektuell funktionsnedsättning men en stor arbetsförmåga. ”Men det finns ju inga enkla jobb längre, så han kommer aldrig kunna försörja sig själv”, konstaterade pappan.
Publicerad: 2015-04-29

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst för att familjer, där ett barn har funktionsnedsättning, inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka. Insatserna är också viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.
Publicerad: 2015-04-27

479