Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Agnes, Filip och Gabrielle ingår i referensgruppen för dagliga verksamheter. Trivseln på jobbet är en av de viktigaste frågorna som de pratar om på mötena. Foto: Linnea Bengtsson.

De ser till att alla kan trivas på jobbet

Referensgrupp inom Gävles dagliga verksamheter ger fler chansen att påverka

Gabrielle, Agnes och Filip är tre av totalt 400 deltagare i dagliga verksamheter i Gävle.
Publicerad: 2017-09-03

- Vi måste försvara rättigheterna för barn, unga och vuxna med särskilda behov och deras familjer, säger Christina Renlund. Foto: Staffan Renlund.

”Jag tänker med tacksamhet på Karl Grunewald”

Intrapristagaren Christina Renlund uppmanar till kamp för LSS

– Det finaste pris jag kunnat få, från en stiftelse som aldrig vacklar i sitt samhällsengagemang. Det säger en stolt och rörd Christina Renlund som tilldelas 2017 års Intrapris från Stiftelsen Intra. Samtidigt uppmanar hon till kamp för att försvara LSS.
Publicerad: 2017-09-01

Anne Lönnermark.

Sveriges ekonomiska styrka – på vems bekostnad?

Regeringens åtgärder har oacceptabla konsekvenser, skriver Anne Lönnermark, Autism & aspergerförbundet.

DEBATT. Magdalena Andersson deklarerade på Harpsund att ”Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del”. Vad menas med ”alla”? Ingår alla de som har drabbats av åtstramningarna inom LSS?
Publicerad: 2017-08-29

Hur ska skolan klara krisen när varannan specialpedagog går i pension? Foto: Linnea Bengtsson.

Stödet i skolan hotas när varannan speciallärare försvinner

Många går i pension inom 10 år

Trots regeringens nya läsa-skriva-räkna-garanti galopperar skolan mot en allvarlig kris. Och de som kan drabbas hårdast är elever i behov av särskilt stöd.
Publicerad: 2017-08-25

Lenita Backlund, Kommunal.

Kommunal: Assistenter kan få lägre lönehöjning än någon annan grupp

Varslar om konflikt från 8 september

Fackförbundet Kommunal varslar om konflikt för assistenter i privat sektor. Motivet: Arbetsgivarna vill bara höja lönen med hälften så mycket som normen.
Publicerad: 2017-08-24

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Döm inte ut gruppbostaden

Döm inte ut gruppbostad som LSS-insats. Döm ut de ansvariga i kommunen och de privata utförarna!
Publicerad: 2017-08-23

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Vattenspraymetoden

Det är fantastiskt att se vilken spridning rapporteringen om vattensprayflaskor har fått i medier runt i landet!
Publicerad: 2017-08-18

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionsrätts-konventionen – nio år senare

När Sverige ratificerade FN:s konvention stärktes rättigheterna, men hur har utvecklingen varit sedan dess?

AVSNITT 7. När Sverige år 2008 ratificerade FN:s funktionsrättskonvention stärktes rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Men hur har det gått sedan dess? Här avrundar Harald Strand vår artikelserien om FN:s funktionsrättskonvention med en sammanfattning.
Publicerad: 2017-08-13

De nya reglerna innebär att assistanstimmar från stat eller kommun INTE beviljas för vårdbehov - men hur ska behoven då tillgodoses? Foto: Caroline Ahlbäck Bräutigam.

Vård, egenvård eller personlig assistans?

Många kan förlora assistansen - och frågetecknen kring de nya hårda reglerna är stora

Många kan förlora sin assistans på grund av att behov bedöms som vård – och därför inte ger rätt till assistans enligt nya hårda bedömningar. Men frågetecknen kring reglerna är många. Nu i höst anordnas ett viktigt seminarium för att reda ut oklarheterna.
Publicerad: 2017-08-14

48