Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Socialstyrelsen: Valfriheten måste fungera bättre för de mest utsatta

Valfrihetssystem enligt LOV har brister när det gäller de mest sjuka och utsatta. Och bara var femte kommun har lättläst information trots att lagen kräver detta, rapporterar Socialstyrelsen. Nu kräver Socialstyrelsen att kommunerna ser till att uppmärksamma individuella behov bättre, även för personer som inte klarar av att själv välja utförare.
Publicerad: 2015-08-11

Hård kritik mot Försäkringskassans nya arbetsförmåge-bedömningar

Det finns stora brister Försäkringskassan bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat hanteringen av aktivitetsförmågeutredningar.
Publicerad: 2015-08-11

Ali Esbati. Foto: Linnea Bengtsson.

Höjda lönebidrag nytt V-krav i budgetförhandlingar

Vänsterpartiet kräver fler jobb till personer med funktionsnedsättning i höstens budgetförhandlingar med regeringen. – Vi vill att regeringen under nästa år ska komma med en proposition som tar avstamp i FunkA-utredningens förslag och att regeringen redan nu ska binda sig vid en höjning av lönebidragstaket, säger Ali Esbati (V).
Publicerad: 2015-08-10

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Bättre förr


Publicerad: 2015-08-08

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 7: Individuell plan

Välkommen till lektion 7 av LSS-skolan, som helt handlar om individuell plan enligt LSS paragraf 10.

Rätten till en individuell plan (IP) glöms ofta bort, trots att det är genom denna plan som brukaren själv kan styra LSS-insatserna. Trots en lagskärpning så sent som 2011 är det fortfarande bara några få procent av brukarna som har individuell plan. Välkommen till lektion 7 av LSS-skolan, som helt handlar om individuell plan enligt LSS paragraf 10.
Publicerad: 2015-08-03

Gerd Stenström. Foto: Anders Lindström.

Handikapprådets ordförande: ”Det är trögt att få gehör”

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Gerd Stenström har varit ordförande i kommunala handikapprådet (KHR) i Falkenberg i fem år. Hon beskriver rådets viktigaste uppgift som att vara en länk mellan handikapporganisationerna och de kommunala förvaltningarna, en väg för personer med funktionsnedsättning att föra fram problem och bekymmer öga mot öga med beslutsfattare.
Publicerad: 2015-07-05

Funktionshinderråd utan verkligt inflytande?

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Samverkan mellan kommuner och landsting och organisationer för människor med funktionsnedsättningar finns på de flesta håll, men är inte helt lätt att överblicka. Socialstyrelsen har dock gjort en kartläggning. En erfarenhet därifrån är att intresseorganisationernas företrädare ofta inte tycker att deras kunskaper tas till vara.
Publicerad: 2015-07-05

Dan Engberg. Foto: Anders Lindström.

”Generellt så är det lite segt”

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Det finns goda exempel på arbete för tillgänglighet, men generellt så är det lite segt, tycker Dan Engberg, en av föreningsrepresentanterna i kommunala handikapprådet i Falkenberg.
Publicerad: 2015-07-05

Sören Norman.

Gävle: ”Frågor om tillgänglighet handlar om hela samhället”

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Fram till 1984 talade man bara om funktionsnedsättning som ett medicinskt problem. Idag har medvetenheten om att sträva efter ett samhälle tillgängligt för alla ökat på många plan. Sören Norman, tillgänglighetssamordnare i Gävle, menar att frågan om tillgänglighet och funktionsnedsättningar berör alla grenar av politiken och samhället.
Publicerad: 2015-07-05

483