Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Utebliven assistans lex Sarah-anmäls av Malmö

Malmö stad lämnar in en Lex Sarah-anmälan för att en man med stort behov av assistans blev lämnad utan stöd. Mannens assistenter uteblev från sina arbetspass vid ett par tillfällen under julhelgen. Han har därmed lämnats ensam under hela dagar.
Publicerad: 2015-08-14

Bild från Synskadades riksförbunds rapport om tillgängligheten på webben.

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Internet fungerar mycket dåligt för personer med synnedsättning, enligt en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund. Färre än hälften av medlemmarna hos förbundet använder internet dagligen. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.
Publicerad: 2015-08-12

Socialstyrelsen: Valfriheten måste fungera bättre för de mest utsatta

Valfrihetssystem enligt LOV har brister när det gäller de mest sjuka och utsatta. Och bara var femte kommun har lättläst information trots att lagen kräver detta, rapporterar Socialstyrelsen. Nu kräver Socialstyrelsen att kommunerna ser till att uppmärksamma individuella behov bättre, även för personer som inte klarar av att själv välja utförare.
Publicerad: 2015-08-11

Hård kritik mot Försäkringskassans nya arbetsförmåge-bedömningar

Det finns stora brister Försäkringskassan bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat hanteringen av aktivitetsförmågeutredningar.
Publicerad: 2015-08-11

Ali Esbati. Foto: Linnea Bengtsson.

Höjda lönebidrag nytt V-krav i budgetförhandlingar

Vänsterpartiet kräver fler jobb till personer med funktionsnedsättning i höstens budgetförhandlingar med regeringen. – Vi vill att regeringen under nästa år ska komma med en proposition som tar avstamp i FunkA-utredningens förslag och att regeringen redan nu ska binda sig vid en höjning av lönebidragstaket, säger Ali Esbati (V).
Publicerad: 2015-08-10

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Bättre förr


Publicerad: 2015-08-08

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 7: Individuell plan

Välkommen till lektion 7 av LSS-skolan, som helt handlar om individuell plan enligt LSS paragraf 10.

Rätten till en individuell plan (IP) glöms ofta bort, trots att det är genom denna plan som brukaren själv kan styra LSS-insatserna. Trots en lagskärpning så sent som 2011 är det fortfarande bara några få procent av brukarna som har individuell plan. Välkommen till lektion 7 av LSS-skolan, som helt handlar om individuell plan enligt LSS paragraf 10.
Publicerad: 2015-08-03

Gerd Stenström. Foto: Anders Lindström.

Handikapprådets ordförande: ”Det är trögt att få gehör”

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Gerd Stenström har varit ordförande i kommunala handikapprådet (KHR) i Falkenberg i fem år. Hon beskriver rådets viktigaste uppgift som att vara en länk mellan handikapporganisationerna och de kommunala förvaltningarna, en väg för personer med funktionsnedsättning att föra fram problem och bekymmer öga mot öga med beslutsfattare.
Publicerad: 2015-07-05

Funktionshinderråd utan verkligt inflytande?

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Samverkan mellan kommuner och landsting och organisationer för människor med funktionsnedsättningar finns på de flesta håll, men är inte helt lätt att överblicka. Socialstyrelsen har dock gjort en kartläggning. En erfarenhet därifrån är att intresseorganisationernas företrädare ofta inte tycker att deras kunskaper tas till vara.
Publicerad: 2015-07-05

489