Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Vem hjälper vem när Microsoft rekryterar personer med autism?

Våra välgörenhetstraditioner är så djupt förankrade att inte ens en ekonomireporter kan se när en affär är en affär, skriver Lars Lööw i denna krönika apropå nyheten att Microsoft rekryterar personer med autism.
Publicerad: 2015-05-31

Maria Johansson är ny ordförande för Lika Unika.

Maria Johansson vill se “Lika Unika” på barrikaderna

Vi ska stå på barrikaderna både bildligt och bokstavligt! Det säger Maria Johansson som utsetts till ett nytt toppuppdrag inom funktionshinderrörelsen.
Publicerad: 2015-05-26

Jörgen Lundälv.

Handikapp lever starkt i svenska språket

DEBATTARTIKEL. Ordet handikapp lever och utvecklas i det svenska språket. Trots att Socialstyrelsen deklarerade för flera år sedan att ordet handikapp inte ska definieras så används handikapp allt mer i vårt språk. I Svenska akademiens ordlista som nyligen utkommit finns inte mindre än 24 ord som innehåller handikapp, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare och docent i denna debattartikel.
Publicerad: 2015-05-25

En europeisk tillgänglighetslag kan verkligen göra skillnad och bidra till ett samhälle för alla, menar Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. Foto: Erja Lempinen

Stig Nyman tar över Handikappförbunden

Stig Nyman utsågs på torsdagen till ny ordförande för Handikappförbunden. Han pekade direkt ut LSS-reformen som en viktig fråga att driva.
Publicerad: 2015-05-21

Åsa Regnér är minister med ansvar för funktionshinderfrågorna. Foto: Linnea Bengtsson.

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.
Publicerad: 2015-05-21

Den dagliga verksamheten Zenit är en av Nytidas och Vardagas cirka 320 verksamheter och som omfattas av koncernens storsatsning på avvikelserapportering. Det är viktigt att rapportera fel medan de ännu är små, menar Lena Freiholtz och Fredrik Gren som är kvalitetschef respektive VD för Vardaga och Nytida.

“Utveckla kvaliteten genom att skrota rädslan för avvikelser”

DEBATTARTIKEL. Det kan vara bra att göra fel – om man lär sig något av det. Så kan man förenklat uttrycka att aktivt arbeta med avvikelser inom vård och omsorg. I Nytida och Vardaga, två av de större aktörerna i branschen, registrerades 23 500 avvikelserapporter i det gemensamma kvalitetsledningssystemet under 2014. Det är vi stolta över!
Publicerad: 2015-05-20

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 5: Boende

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknande. Det är tre aktuella frågor när det gäller boende med särskild service enligt LSS. Lektion 5 av LSS-skolan tar upp de båda insatserna Bostad för barn och ungdomar (paragraf 9.8) och Bostad för vuxna (paragraf 9.9).
Publicerad: 2015-05-14

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför piska?


Publicerad: 2015-05-03

491