Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Dålig kunskap om lex Sarah ger få anmälningar

Allvarliga missförhållanden inom insatser för personer med funktionsnedsättning har stor risk att hamna i skuggan, då kunskapsnivån om hur man tillämpar lex Sarah är alldeles för låg. Nu måste ansvariga inom verksamheterna bli bättre på att sprida kunskap om lex Sarah, fastslår Socialstyrelsen.
Publicerad: 2015-03-17

Bara 40 procent av alla kommuner har lättläst information om LSS, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Skral information om rättigheterna enligt LSS

Tillgången till anpassad information om LSS är starkt begränsad i hela landet. Den bristande informationen för personer med hörselnedsättning är särskilt anmärkningsvärd, endast nio procent av kommunerna har översatt information till teckenspråk, det pekar Socialstyrelsen på i en ny rapport.
Publicerad: 2015-03-17

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Allas lika värde


Publicerad: 2015-03-08

Ingrid Burman är oroad över att förbättrad konjunktur ger alltför få jobb till personer med funktionsnedsättningar.

Varnar för alltför stort fokus på återgång till arbete

Personer med stora vårdbehov kan komma i skymundan, varnar Handikappförbunden i en kommentar till Socialförsäkringsutredningens förslag. – Även de som står långt ifrån arbetsmarknaden måste ha rätt till rehabilitering, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Publicerad: 2015-03-03

Lars Lööw.

Vi är förmodligen inte alls så överens som det verkar

KRÖNIKA AV LARS LÖÖW. Att vara överens om något brukar vara en bra grund för att få saker att hända men det verkar finnas områden där det inte gäller. Det händer nästan aldrig att det hettar till i debatten om funktionshinderpolitik, förmodligen är vi inte så överens som vi verkar.
Publicerad: 2015-03-02

Li Jansson.

Braindrain in i utanförskap

KRÖNIKA AV LI JANSSON. En amerikansk forskare räknade en gång ut att en funktionsnedsättning i USA varar i snitt fyra år. Nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allergier är exempel på diagnoser som visar att begreppet funktionsnedsättning är brett. En del funktionsnedsättningar är medfödda, andra förvärvas senare i livet.
Publicerad: 2015-03-02

Pär Larshans ser sociala företag som en viktig brygga för andra arbetsgivare som vill arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Foto: Linnea Bengtsson.

“En jättemöjlighet för sociala företag”

SOCIALA FÖRETAG. Just nu är den perfekta tiden för sociala företag att växa. Det anser Pär Larshans, en av Sveriges främsta experter när det gäller företags sociala ansvar och rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.
Publicerad: 2015-02-06

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

GUIDE: Från guldkant till kundmakt

I januari drog en ny fuskdebatt igång. Assistansbolag mutar brukare och anhöriga, påstods det i vissa medier. Vad är sanningen? Används ersättningen felaktigt? Hur vet du som assistansberättigad eller anhörig vad du kan ta emot och vad du INTE kan ta emot? Anna Barsk Holmbom guidar dig.
Publicerad: 2015-02-19

Pernilla SveboLindgren är en av grundarna till ett av Sveriges mest framgångsrika sociala företag - Vägen ut!kooperativen.

Sociala företag måste bli bättre på att sälja

Nu vässar många sociala företag sin marknadsföring. – Det räcker inte att vara bäst på att stötta personer på väg till arbete. Vi måste bli duktigare på att sälja till företag, offentlig sektor och privatpersoner, säger Pernilla SveboLindgren, Vägen ut!kooperativen.
Publicerad: 2015-02-16

495