Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Välkomnar till Sociala företagsmässan och mässtidningen Dagens Omsorg gör Penilla Gunther, ordförande för Skoopi, och Sofia Modigh, verksamhetschef. Foto: Linnea Bengtsson.

Dagens Omsorg är mässtidning för Sociala företagsmässan 2015

Människor, idéer och praktiskt företagande står i fokus när Sociala företagsmässan 2015 anordnas av Skoopi i Stockholm den 8-9 april. Dagens Omsorg är officiell mässtidning och gör en storsatsning på nyheter och aktuella reportage om sociala företag.
Publicerad: 2015-02-11

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Solidaritet


Publicerad: 2015-02-09

- Vi har en genuin målkonflikt. Om vi stramar upp reglerna missgynnas personer som har svårt på arbetsmarknaden, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingen. Foto: Camilla Veide.

Ny fuskdebatt kan leda till begränsade lönebidrag

En het fuskdebatt har brutit ut om lönebidrag och andra anställningsstöd. Nu finns risk att det blir svårare att få stöd för personer med funktionsnedsättningar. Även sociala företag kan drabbas.
Publicerad: 2015-02-09

Det är dags att öka pressen och sätta mer handlingskraft bakom retoriken om ett samhälle för alla, säger Magnus Tideman som inte är främmande för kvotering på arbetsmarknaden. Foto: Linnea Bengtsson.

Utbildning och ökade krav på arbetsgivare kan ge jobb för alla

Utbildning är den viktigaste åtgärden för att öka chansen till jobb för personer med funktionsnedsättning. Med en bra utbildning har man fyra gånger så stor chans till arbete. – Men vi måste också öka kraven på arbetsgivarna att anställa, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap.
Publicerad: 2015-02-08

Låt alla människor få blomma ut i sin fulla potential trots att de inte tillhör normen, uppmanar Alexandra Pascalidou.

”Jag vill höra fler säga att nu får det vara nog”

-Jag längtar efter handlingskraft och konkreta resultat! Alexandra Pascalidou är ofta aktiv inom funktionshinderpolitiska frågor, inte minst när det gäller arbete för alla.
Publicerad: 2015-02-08

Eva Johansson, Tillväxtverket.

Sociala företag ska få bättre villkor

Bättre villkor för arbetsintegrerande sociala företag! Löftet kom direkt i Stefan Löfvens regeringsförklaring och nu är Tillväxtverket igång med arbetet. – Jätteviktigt att de sociala företagen själva är med, säger Eva Johansson.
Publicerad: 2015-02-06

Resurserna för stöd ska kunna användas friare. !Vi försöker ändra systemet så att pengarna lokalt ska kunna styras till behoven", säger Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Linnea Bengtsson.

Nya arbetsmarknadsstöd dröjer trots dyster utveckling

Osäkerheten är stor kring regeringens planer för arbetsmarknadsstöd till personer med funktionsnedsättningar. – Vi försöker ta ett samlat grepp om vad som är viktigast att göra, sa statssekreterare Erik Nilsson vid seminarium på torsdagskvällen.
Publicerad: 2015-02-05

- Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger Åsa Regnér. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS och assistans ska utredas igen – men nu ska de närmast berörda få vara med

En ny utredning ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. En annan utredning ska se över hjälpmedelsförsörjningen. En tredje ska bädda för en breddad diskrimineringslag. Det avslöjar Åsa Regnér, minister med övergripande ansvar för funktionshinderpolitiken. Hon utlovar ett nära samarbete med de människor som berörs genom deras representanter inom funktionshinderrörelsen.
Publicerad: 2015-02-04

Harald Strand bjuder in till en ny lektion i LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion tar vi upp insatserna Råd och stöd samt Personlig assistans.
Publicerad: 2015-02-02

496