Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Emma Dahlson.

”Särskoleutredningarna får inte gå för snabbt”

– Om det går för snabbt kan det göras många misstag när barn med flyktingbakgrund utreds och diagnostiseras för särskoleplacering. Pyskologen Emma Dahlson höjde en varningsflagga när hon på måndagen mötte de 450 deltagarna på Särskolans rikskonferens i Örebro.
Publicerad: 2016-05-10

Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket.

Tror på fördubbling av jobb för gymnasiesärelever

Nu slår Skolverket ett slag för att öka chansen till jobb för elever som går ut gymnasiesärskolan. – Mycket snart släpper vi stödmaterial för hur skolorna ska förbereda eleverna för arbetslivet, genom nya gymnasiesärskolearbeten, säger Bengt Weidow på Skolverket.
Publicerad: 2016-05-10

Vatten är Felicias element. Felicia älskar att bada. Foto: Anna Pella.

Skoldag på Felicias villkor

Reportage ur Tema Särskola i Föräldrakraft nr 2, 2016

På Mariedalsskolan i Varberg finns en särskild träningsklass för elever som har extra stort behov av kontinuitet. Med en enda schemalagd aktivitet per dag, hög personaltäthet samt ett unikt samarbete med korttids, kan Felicia Andersson som föddes med dövblindhet möta omvärlden på sina egna villkor.
Publicerad: 2016-05-02

Britta Lundkvist och hennes ex fajtades om tiden när de levde tillsammans. I efterhand såg hon vad de hade kunna göra annorlunda. Foto: Anna Pella.

Guide: När man går skilda vägar

Ur Tema Anhörig i Föräldrakraft nr 2, 2016

Många heterosexuella par som separerar har svårt att få till ett bra samarbete kring sina barn. Om något eller flera av barnen behöver extra stöd ställer det stora krav på samarbetet, kanske för resten av livet. Föräldrakraft har träffat Britta Lundkvist, beteendevetaren som specialiserat sig på frågor kring föräldraskapet och par­relationen när barnet har en funktionsnedsättning.


Publicerad: 2016-04-29

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Föräldrars roll

Ibland ska vi föräldrar helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.

DEBATT. Nu kommer åter motstridiga signaler om föräldrars roll för vuxna med med svåra funktionsnedsättningar. Ibland ska vi helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.


Publicerad: 2016-04-29

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande

Hur förverkligar man LSS vackra ord om självbestämmande och inflytande?

Hur ska jag utöva mitt självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur påverkar jag utformning av olika insatser i LSS som bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse? Om detta handlar LSS-skolans lektion 13.
Publicerad: 2016-04-27

michaeladufva900.jpg

”Jag vill det jag vill och vill det nu”

Krönika av Michaela Dufva, företagsledare som funderar kring sin ADHD

KRÖNIKA. Att förutspå framtiden kan ingen – men att förutse sin dag eller vad man kommer hem med från affären, det kan de flesta. Jag har kommit hem med hundar, katter, någon annans skor… utan att kunna förklara hur det gått till.
Publicerad: 2016-04-26

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Oro för attitydförändring!


Publicerad: 2016-04-21

71