Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Anders Westgerd. Foto: Linnea Bengtsson.

Uteserveringar bryter mot tillgänglighet – och struntar i att de anmäls

Gil gör nytt försöka att pressa krögare att följa reglerna

De senaste två åren har 46 uteserveringar i Göteborg anmälts för bristande tillgänglighet. Bara var sjunde (14 procent) har rättat till bristerna. – Polisen och kommunen delar ut tillstånd alldeles för lättvindigt och är dåliga på att se till att lagen efterföljs, säger Anders Westgerd på Gil i Göteborg.
Publicerad: 2016-05-16

Lennarth Johansson.

Laglig rätt till stöd har inte underlättat för anhöriga

Ny lagstiftning har gett anhöriga laglig rätt till stöd från kommunerna. Men stödet har inte förbättrats. Tvärtom har kommunala neddragningar inom LSS och avinstitutionalisering skjutit över ännu mer ansvar på anhöriga. Den oroväckande bilden av utvecklingen gav Lennarth Johansson, forskningsledare på stiftelsen Äldrecentrum, när Föräldrakraft / HejaOlika träffade honom på Anhörigriksdagen på tisdagen.
Publicerad: 2016-05-10

Ann-Marie Högberg lyfter kravet på rätt till avlösning för alla som ger insatser som anhörig.

Nya kravet: Alla ska ha rätt till 20 timmar avlösning utan avgift

Anhörigriksdagen öppnade på tisdagen

Minst 20 timmar avlösning per månad utan avgift. Det var ett av kraven när Anhörigriksdagen på tisdagen invigdes i Varberg. – Kommunerna måste bli bättre på att ge alla grupper av anhöriga stöd, sa Ann-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas riksförbund när hon inledningstalade inför 450 deltagare.
Publicerad: 2016-05-10

Emma Dahlson.

”Särskoleutredningarna får inte gå för snabbt”

– Om det går för snabbt kan det göras många misstag när barn med flyktingbakgrund utreds och diagnostiseras för särskoleplacering. Pyskologen Emma Dahlson höjde en varningsflagga när hon på måndagen mötte de 450 deltagarna på Särskolans rikskonferens i Örebro.
Publicerad: 2016-05-10

Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket.

Tror på fördubbling av jobb för gymnasiesärelever

Nu slår Skolverket ett slag för att öka chansen till jobb för elever som går ut gymnasiesärskolan. – Mycket snart släpper vi stödmaterial för hur skolorna ska förbereda eleverna för arbetslivet, genom nya gymnasiesärskolearbeten, säger Bengt Weidow på Skolverket.
Publicerad: 2016-05-10

Vatten är Felicias element. Felicia älskar att bada. Foto: Anna Pella.

Skoldag på Felicias villkor

Reportage ur Tema Särskola i Föräldrakraft nr 2, 2016

På Mariedalsskolan i Varberg finns en särskild träningsklass för elever som har extra stort behov av kontinuitet. Med en enda schemalagd aktivitet per dag, hög personaltäthet samt ett unikt samarbete med korttids, kan Felicia Andersson som föddes med dövblindhet möta omvärlden på sina egna villkor.
Publicerad: 2016-05-02

Britta Lundkvist och hennes ex fajtades om tiden när de levde tillsammans. I efterhand såg hon vad de hade kunna göra annorlunda. Foto: Anna Pella.

Guide: När man går skilda vägar

Ur Tema Anhörig i Föräldrakraft nr 2, 2016

Många heterosexuella par som separerar har svårt att få till ett bra samarbete kring sina barn. Om något eller flera av barnen behöver extra stöd ställer det stora krav på samarbetet, kanske för resten av livet. Föräldrakraft har träffat Britta Lundkvist, beteendevetaren som specialiserat sig på frågor kring föräldraskapet och par­relationen när barnet har en funktionsnedsättning.


Publicerad: 2016-04-29

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Föräldrars roll

Ibland ska vi föräldrar helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.

DEBATT. Nu kommer åter motstridiga signaler om föräldrars roll för vuxna med med svåra funktionsnedsättningar. Ibland ska vi helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.


Publicerad: 2016-04-29

77