Sök artiklar på HejaOlika

Vi bygger om sök-funktionen. Under tiden kan du söka i vårt arkiv på denna tillfälliga söksida.

 

Assistenten Juliana tycker att Alexander visar att han är mer nöjd med sin tillvaro sedan han började åka till Furuboda. Foto: Anna Pella.

Alexanders väg till socialt samspel

Ur Tema Relationer i Föräldrakraft nr 6, 2015.

Genom att locka fram små spår av de förmågor Alexander hade innan skadan och bygga vidare därifrån, skapas nya möjligheter för socialt samspel. Lust och glädje står på schemat när han idag kommer till kommunikationsträningen på Furuboda. Häng med!


Publicerad: 2015-12-03

Flygande start för nya webben

Ledare ur Föräldrakraft nr 6, 2015.

Det blev en flygande start för vår nya webb HejaOlika i november. Första veckan hade vi mångdubbelt fler besökare än vanligt. Efter allt jobb med att ta fram hejaolika.se så är vi förstås jätteglada över det positiva mottagandet.
Publicerad: 2015-12-03

Vården är bedrövlig för patienter med sällsynta diag­noser idag, men det är på väg att bli bättre. Det anser Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen  inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. Men nu ser han en ljusning.

”Det blir en stor förbättring inom fem år”

Ur Tema Sällsynta diagnoser (regionala centrum) i Föräldrakraft nr 6, 2015.

Dag Larsson tror att nya centrum för rikssjukvård är det bästa sättet att snabbt skapa högspecialiserad vård för sällsynta diagnoser.
Publicerad: 2015-12-03

Elisabeth Wallenius hoppas att sjukvårdsminister Gabriel Wikström tar chansen att stimulera framväxten av centrum för sällsynta diagnoser. Foto: Anna Pella.

Dags för en knuff i rätt riktning

Ur Tema Sällsynta diagnoser (regionala centrum) i Föräldrakraft nr 6, 2015.

DEBATTARTIKEL. I det här numret av Föräldrakraft möter vi flera personer som är engagerade inom det sällsynta området på olika sätt. Det är en brukare, en läkare och en politiker. Trots de tre perspektiven, är det lätt att hitta ett par teman som är gemensamma: Dels att de efterfrågar en nationell styrning av den sällsynta vården, dels att vård ska ges utifrån behov och inte utifrån vem som skriker högst.
Publicerad: 2015-12-03

Sören Olsson skriver krönikor i varje nummer av Föräldrakraft.

Skratt och hälsa

Sören Olssons krönika i Föräldrakraft nr 6, 2015.

”Ett lyckligt liv är bara en kedja av lyckliga ögonblick, men de flesta människor tillåter inte det lyckliga ögonblicket eftersom de är så upptagna med att försöka skaffa ett lyckligt liv.” Abraham-Hicks
Publicerad: 2015-12-03

- Regeringen får hela funktionshinderrörelsenn emot sig om man ger utredningen starkt fokus på besparingar, säger Maria Persdotter. Foto: Denny Lorentzen.

”Tyvärr finns all anledning att vara orolig för LSS-utredningen”

Intervju med RBU:s ordförande Maria Persdotter

– Tyvärr finns all anledning att vara orolig för den kommande LSS-utredningen. Det säger Maria Persdotter, ordförande för RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, i en intervju med HejaOlika.
Publicerad: 2015-12-02

Funktionshindersdagen uppmärksammas på flera olika sätt i de nordiska länderna. Foto: Søren Sigfusson/Norden.org

Så firas internationella funktionshindersdagen

Internationella funktionshindersdagen firas den 3 december med debatter runt om i Norden och internationellt. I Sverige står den framtida strategin för funktionshinderpolitiken i fokus.
Publicerad: 2015-12-02

En europeisk tillgänglighetslag kan verkligen göra skillnad och bidra till ett samhälle för alla, menar Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. Foto: Erja Lempinen

Tillgänglighetslag inom EU snart verklighet

Ett förslag till en europeisk tillgänglighetslag har idag offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Förslaget innehåller direktiv med gemensamma standarder för tillgängliga varor och tjänster och förväntas ha en mycket positiv inverkan, om lagen blir verklighet. Handikappförbundens ordförande Stig Nyman välkomnar förslaget.
Publicerad: 2015-12-02

Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, menar att ungas sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas inom flera samhällsfunktioner. Foto: Claudia Torres

Vanligt att unga funkisar kränks i sin sexualitet

En femtedel av alla unga med funktionsnedsättning har gjort något sexuellt mot sin vilja och det är vanligare att man utsätts för sexuellt våld. – Ungas kunskaper måste stärkas. Skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningarna bär ett viktigt ansvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Publicerad: 2015-12-01

90