Ågrenska-arkiv | HejaOlika

Ågrenska

Jonna Ram, 1, föddes med Cri du Chat, ett syndrom som i hennes fall bland annat medfört att hon föddes med kluven läpp. Några vec­kor efter att denna bild togs ska Jonnas spalt opereras. Foto: Anna Pella.

Här träffas nya små sällsynta

Reportage ur Föräldrakraft nr 1, 2016

2016-01-13

Att träffa andra i liknande situation och därmed hitta referenspunkter i sitt föräldraskap är syftet när sex familjer idag får möjlighet att träffas på Ågrenska i Göteborg. Gemensamt för dem alla är att de relativt nyligen fått en sällsynt diagnos för sitt barn, och med varsam hand får de hjälp att fundera över vad detta föräldraskap kan tänkas innebära.

Jonna Ram, 1, föddes med Cri du Chat, ett syndrom som i hennes fall bland annat medfört att hon föddes med kluven läpp. Några vec­kor efter att denna bild togs ska Jonnas spalt opereras. Foto: Anna Pella.

Madeleine Olsson Eriksson tar ett kraftfullt första spadtag för Ågrenskas nya storsatsning i närvaro av Drottning Silvia, Anders Olauson (Ågrenskas ordförande), Robert Hejdenberg (Ågrenskas VD) och hundratals jubileumsgäster.

Drottningen hyllade Ågrenska: Vi får aldrig ge upp kampen

100-årsjubileum med spadtag för nytt forskningscentrum

2014-05-27

En dröm för många föräldrar och barn. Ett nytt hus med bekvämt boende och möjlighet för fler familjer att vistas på Ågrenska.
Det framtida Stenhuset stod i fokus när Ågrenska på måndagen firade 100-årsjubileum.
Ett första spadtag togs av Madeleine Olsson Eriksson som ansvarig för Stena-stiftelsen som donerat 50 miljoner kronor till byggnationen.

Madeleine Olsson Eriksson tar ett kraftfullt första spadtag för Ågrenskas nya storsatsning i närvaro av Drottning Silvia, Anders Olauson (Ågrenskas ordförande), Robert Hejdenberg (Ågrenskas VD) och hundratals jubileumsgäster.

Föräldrar och skolpersonal lyssnar när Julia Elfström berättar om sin narkolepsi tillsammans med Cecilia Stocks, socionom på Ågrenska. Foto: Anna Pella.

Ågrenska möter skolbarnen

Ur Tema Välja studier i Föräldrakraft nr 2, 2013.

2013-03-22

Bodil Mollstedt har träffat många barn med narkolepsi. Hon ser att det skiljer sig mycket beroende på ålder och vilken situation de ställs inför. Det är viktigt att skolan vet om att svårigheter med koncentration och minne beror på sömnbrist. Sociala problem kan bero på rädsla för att få en kataplexi eller att orken helt enkelt inte räcker till.

Föräldrar och skolpersonal lyssnar när Julia Elfström berättar om sin narkolepsi tillsammans med Cecilia Stocks, socionom på Ågrenska. Foto: Anna Pella.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content