Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

2015-06-22

DEBATTARTIKEL. Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt stöd, skriver Cecilia Blanck i en debattartikel. Arbetet med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG har stöd av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar.

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.