alternativ och kompletterande kommunikation-arkiv | Sida 2 av 2 | HejaOlika

alternativ och kompletterande kommunikation

Sandra Derbring, DART. Foto: Linnea Bengtsson.

5 smarta lösningar

Ur Tema Kommunikation i Föräldrakraft nr 3, 2015.

2015-05-18

För den som har svårt att kommunicera finns idag många lös­ningar att välja mellan. Det man oftast hör talas om är surfplattor och appar. För många kan det vara svårt att veta vilka appar som passar för olika behov, på vilket sätt man bäst kan använda dem och hur man kan göra surfplattorna tillgängliga.

Sandra Derbring, DART. Foto: Linnea Bengtsson.

Gunilla Thunberg.

De svagaste har fått en röst nu också i Sverige

Debattartikel av Gunilla Thunberg om felöversättningen av FN-konventionen

2014-06-26

Vi vill ju gärna tro att vi är så bra på att ta hand om svaga grupper i Sverige. Men det är inte en slump att Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kunnat vara felöversatt i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning i över sex års tid, skriver Gunilla Thunberg i en debattartikel.

Gunilla Thunberg.

När synen fattas

Ur Tema Kommunikation i Föräldrakraft nr 3, 2014.

2014-05-22

Hur skapas de bästa förutsättningarna för samspel med barn som har en svår synnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar? Föräldrakraft frågade specialpedagogerna Gerd Tobiason Jackson och Ingrid Gustafsson på Resurscenter syn i Örebro. De är författare till boken Samspråk.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content