Analys-arkiv | HejaOlika

Analys

Foto på budget. Foto: Linnea Bengtsson.

Hur gick LSS-valet?

Fattigdomen för personer med LSS misslyckades vi alla med att föra upp i valdebatterna – nu måste vi övertyga den kommande regeringen

2018-09-19

ANALYS. Hur gick valet? Det är en fråga där svaret inte kommer att märkas än på länge, vare sig i riksdagen eller ute i kommuner och landsting. Men hur blev valresultatet för personer som tillhör LSS-gruppen?

Foto på budget. Foto: Linnea Bengtsson.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Avslag hos Försäkringskassan på grund av ”nya” domen?

Anna Barsk Holmbom om de nya reglerna för assistans när behoven hör ihop med vård

2016-12-13

Försäkringskassan gör det nu ännu svårare att få assistans för behov som hör ihop med vård. Bakgrunden är en fyra år gammal HFD-dom. I den här artikeln beskriver Anna Barsk Holmbom varför domen ökar risken för att få avslag. Hon förklarar också vad du kan göra om du får avslag – och vilka möjligheter det finns att vinna en överklagan.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Därför är det självklart att assistanskostnaderna ökar

Anna Barsk Holmbom hjälper politikerna att förstå varför debatten om ”skenande kostnader” är så felaktig

2015-12-15

ANALYS. Personlig assistans stod på nytt i fokus på måndagskvällen. SVT:s Aktuellt rapporterade då om en användare som kommit i kläm sedan assistansföretaget hastigt sagt upp avtalet. I samma program uttryckte ansvarig minister Åsa Regnér stor osäkerhet kring framtiden för assistansreformen. Men varför har ministern och andra debattörer så svårt för att förstå varför kostnadsutvecklingen ser ut som den gör?

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Gerd Stenström. Foto: Anders Lindström.

Handikapprådets ordförande: ”Det är trögt att få gehör”

2015-07-05

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Gerd Stenström har varit ordförande i kommunala handikapprådet (KHR) i Falkenberg i fem år. Hon beskriver rådets viktigaste uppgift som att vara en länk mellan handikapporganisationerna och de kommunala förvaltningarna, en väg för personer med funktionsnedsättning att föra fram problem och bekymmer öga mot öga med beslutsfattare.

Gerd Stenström. Foto: Anders Lindström.

Funktionshinderråd utan verkligt inflytande?

2015-07-05

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Samverkan mellan kommuner och landsting och organisationer för människor med funktionsnedsättningar finns på de flesta håll, men är inte helt lätt att överblicka. Socialstyrelsen har dock gjort en kartläggning. En erfarenhet därifrån är att intresseorganisationernas företrädare ofta inte tycker att deras kunskaper tas till vara.

STÄNG
Skip to content