Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl

Framtidens skolstöd: mindre undervisningsgrupper och stärkt särskola

Utbildningsminister Anna Ekström presenterar nya ambitioner i tilläggsdirektiv till utredning

2019-06-28

Regeringen vill göra det lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper. Dessutom vill man stärka särskolan.

Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl