Datorer och spel används flitigt på används flitigt på Stockholms habiliteringsenheter.

Nya hjälpmedel ger alla barn en röst

Alternativ kommunikation – så fungerar det på Stadshagens habiliteringsenheter

2017-04-19

Det finns poddar för nästan allt. Humor, mode, mat och motion är bara några exempel. I podden kan tankar förmedlas, åsikter spridas och känslor blottas. Barn som är i behov av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) använder också en PODD, men då som ett hjälpmedel.

Datorer och spel används flitigt på används flitigt på Stockholms habiliteringsenheter.