Bild: Volvo.

Självkörande fordon kan bryta utsattheten

Autonoma fordon – hot eller möjlighet för att bekämpa politisk fattigdom inom funktionshinderområdet?

2017-01-11

DEBATT. Kvinnor med funktionsnedsättningar kan bryta sin isolering i samhället om de får möjlighet att vara med om att utforma den nya teknologin med autonoma fordon. Men varför vänta i ovisshet om dessa gigantiska projekt?

Bild: Volvo.