behandlingsbegränsningar-arkiv | HejaOlika

behandlingsbegränsningar

Foto

Hur många har blivit övertalade att det inte är någon mening att fortsätta?

Anna Pella: Vi fick aldrig frågan de första dygnen. Därför hann vi rannsaka oss själva. Och du hann bevisa att du hade livskraft.

2018-09-18

”Hur långt ska vi gå?”
Jag tror att det är så han säger.
Vi trängs i ett trångt rum på barnakuten, läkaren, läkarstudenten, assistenten, du och jag.

Foto

Anna och Agnes Pella.

Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

Behandlingsbegränsningar på Lilla Erstagården har granskats av TV4:s Kalla fakta. Här är våra artiklar om de etiska frågorna.

2018-09-18

TV4:s Kalla fakta har granskat Lilla Erstagården där ett par familjer berättar om att läkare velat sätta in behandlingsbegränsningar för deras barn. Exempel på behandlingsbegränsningar är att avstå från att ge näring och vätska om barnet inte kan äta själv, att inte ge antibiotika vid en lunginflammation eller att inte vårda barnet i respirator.

Anna och Agnes Pella.

Foto

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Ofta krockar föräldrarnas syn på barnets livskvalitet med sjukvårdens. Frågan hur länge man kan leva med sin diagnos finns det inga svar på.

2018-09-16

Många barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar lever med livshotande tillstånd. Här berättar Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Foto

Foto: Anna Pella

Läkaren som ger barnen en andra chans

Intervju ur Tema Habilitering i Föräldrakraft nr 1, 2013.

2013-01-10

Hans Selldén, docent och överläkare, har ägnat nästan hela sitt liv åt barn med svåra funktionsnedsättningar. Barn som många gånger räknats ut av andra. När han för åtta år sedan själv drabbades av en obotlig muskelsjukdom trodde många att hans dagar var räknade. Alla utom han själv. Han visste vad han talade om.

Foto: Anna Pella

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content