HejaOlika om Christina Örnebjär

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få fler möjligheter att studera vidare. Det har en majoritet i riksdagen beslutat.
- Jag är otroligt glad, säger Christina Örnebjär (L) vars motion idag bifölls av riksdagen.