Christina Örnebjär argumenterade för sin motion i riksdagen idag och fick med sig en majoritet.

Fler utbildningar ska öppnas för gymnasiesärskolans elever

Glädjande beslut i riksdagen idag

2017-05-04

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få fler möjligheter att studera vidare. Det har en majoritet i riksdagen beslutat.
– Jag är otroligt glad, säger Christina Örnebjär (L) vars motion idag bifölls av riksdagen.

Christina Örnebjär argumenterade för sin motion i riksdagen idag och fick med sig en majoritet.