debatt-arkiv | Sida 22 av 22 | HejaOlika

debatt

Jörgen Lundälv.

Handikapp lever starkt i svenska språket

2015-05-25

DEBATTARTIKEL. Ordet handikapp lever och utvecklas i det svenska språket. Trots att Socialstyrelsen deklarerade för flera år sedan att ordet handikapp inte ska definieras så används handikapp allt mer i vårt språk. I Svenska akademiens ordlista som nyligen utkommit finns inte mindre än 24 ord som innehåller handikapp, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare och docent i denna debattartikel.

Jörgen Lundälv.

Den dagliga verksamheten Zenit är en av Nytidas och Vardagas cirka 320 verksamheter och som omfattas av koncernens storsatsning på avvikelserapportering. Det är viktigt att rapportera fel medan de ännu är små, menar Lena Freiholtz och Fredrik Gren som är kvalitetschef respektive VD för Vardaga och Nytida.

”Utveckla kvaliteten genom att skrota rädslan för avvikelser”

2015-05-20

DEBATTARTIKEL. Det kan vara bra att göra fel – om man lär sig något av det. Så kan man förenklat uttrycka att aktivt arbeta med avvikelser inom vård och omsorg. I Nytida och Vardaga, två av de större aktörerna i branschen, registrerades 23 500 avvikelserapporter i det gemensamma kvalitetsledningssystemet under 2014. Det är vi stolta över!

Den dagliga verksamheten Zenit är en av Nytidas och Vardagas cirka 320 verksamheter och som omfattas av koncernens storsatsning på avvikelserapportering. Det är viktigt att rapportera fel medan de ännu är små, menar Lena Freiholtz och Fredrik Gren som är kvalitetschef respektive VD för Vardaga och Nytida.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content