diskrimineringslagen-arkiv | Sida 2 av 4 | HejaOlika

diskrimineringslagen

Lars-Göran Wadén. Foto: Linnea Bengtsson.

Bussbolaget lovade bättring – då är DO nöjd

Lars-Göran Wadéns anmälan leder inte till domstol

2015-12-06

Bussbolaget lovade bättring – och slapp att dras inför domstol av DO, Diskrimineringsombudsmannen.
När den nya diskrimineringslagen började gälla 1 januari 2015 slog Lars-Göran Wadén direkt till med en anmälan mot X-trafik i Gävle.

Lars-Göran Wadén. Foto: Linnea Bengtsson.

Lars-Göran Wadén. Foto: Linnea Bengtsson.

Han anmäler Almedalsveckan för diskriminering

2015-06-29

Almedalsveckan anmäls till Diskrimineringsombudsmannen för bristande tillgänglighet.
– Politikerna har deklarerat att diskriminering är förbjuden men bryr sig inte om att många seminarier utestänger mig som rullstolsanvändare, säger Lars-Göran Wadén, styrelseledamot i DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Lars-Göran Wadén. Foto: Linnea Bengtsson.

Jörgen Lundälv.

Alla har eget ansvar att förebygga diskriminering

Ansvaret är en moralisk princip. Medaktörskap och information är bara två pusselbitar, skriver Jörgen Lundälv.

2015-04-23

DEBATTARTIKEL. Regeringen vill informera om bristande tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen ska tillsammans med funktionshinderorganisationer arbeta förebyggande. Men vi har alla ett egenansvar att hjälpa till. Skolan måste mer kraftfullt arbeta med dessa frågor.

Jörgen Lundälv.

Många anmälare upplever att de inte får tillgång till de hjälpmedel de behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman. Foto: Jenny Jarnestedt.

”Bristande tillgänglighet är största hindret”

2014-12-03

Bristande tillgänglighet är det största problemet för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av en rapport som idag släpps av DO och Myndigheten för delaktighet.
– Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Många anmälare upplever att de inte får tillgång till de hjälpmedel de behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman. Foto: Jenny Jarnestedt.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content