etik-arkiv | HejaOlika

etik

Foto

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Ofta krockar föräldrarnas syn på barnets livskvalitet med sjukvårdens. Frågan hur länge man kan leva med sin diagnos finns det inga svar på.

2018-09-16

Många barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar lever med livshotande tillstånd. Här berättar Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Foto

Katarina Strand Brodd gjorde allt som stod i hennes makt den dagen Albin föddes. Foto: Anna Pella.

Etik i nyföddhetsvården med rätt att finnas

Ur Tema Vård i Föräldrakraft nr 3, 2014.

2014-05-22

Har alla nyfödda barn samma rätt att få hjälp att överleva? Det tycker Katarina Strand Brodd, barnläkaren som hjälpte Albin och hans tvillingbror Malte när de föddes i vecka 24 och kämpade för sina liv. ”Det finns en bild av att man ibland ’gör för mycket’ bland läkare. Men även om prognosen tycks jättedålig så kan vi aldrig veta hur det ska bli.”

Katarina Strand Brodd gjorde allt som stod i hennes makt den dagen Albin föddes. Foto: Anna Pella.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content